Gmina Brześć Kujawski

Patronat honorowy Burmistrza Brześcia Kujawskiego

Informacje dla ubiegających się o Patronat honorowy Burmistrza Brześcia Kujawskiego

 

 

Patronat Honorowy Burmistrza Brześcia Kujawskiego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.

 

Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede jednorazowe, cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu, bądź inne wydarzenia o wysokiej randze i dużym znaczeniu dla promocji Brześcia Kujawskiego. 

 

Patronatem honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

 

Organizatorów przedsięwzięć ubiegających się o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Brześcia Kujawskiego zapraszamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania patronatu honorowego Burmistrza Brześcia Kujawskiego oraz jego załącznikami - dokumenty znajdują się poniżej.

 

W przypadku otrzymania honorowego patronatu Burmistrza Brześcia Kujawskiego, organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Gminy Brześć Kujawski zgodnie z §6 ww. Regulaminu.

 

Sprawy z zakresu honorowego patronatu Burmistrza Brześcia Kujawskiego prowadzone są przez Referat Zarządzania i Administracji w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 054 230-48-67.