Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
słonecznie
6°C
Powróć do: Wydziały/Referaty

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu - Magdalena Mierzwicka
Tel.: (54) 231 63 10
E-mail: rm@brzesckujawski.pl

 

 

Zakres czynności:

 • opracowywanie propozycji i wdrażania zmian w organizacji i funkcjonowaniu Urzędu;
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji, pism okólnych w zakresie organizacji Urzędu oraz sprawowania nadzoru nad ich wykonaniem
 • nadzór nad zarządzaniem dokumentacją w Urzędzie;
 • udział w przygotowywaniu i prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza;
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Burmistrza, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 • koordynacja procesu składania projektów uchwał przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne do Rady Miejskiej;
 • koordynacja realizacji wolnych wniosków składanych przez Radnych podczas sesji Rady Miejskiej;
 • organizacja przeprowadzenia szkoleń zewnętrznych zamkniętych dla pracowników Urzędu;
 • nadzór nad zapewnieniem obsługi prawnej Urzędu;
 • koordynowanie działań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia;
 • współpraca w wykonywaniu czynności bezpośrednio realizowanych przez Kancelarię Ogólną i Archiwum Zakładowe oraz Biuro Rady Miejskiej
 • prowadzenie Biura Rady Miejskiej, w tym obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń Rady, jej Komisji oraz pracy radnych dotyczącej ich działalności w Radzie, w tym prowadzenie obsługi finansowej dotyczącej Rady;
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów oryginałów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza, przepisów gminnych, a także wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych;
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją uchwał Rady, w tym przekazywanie uchwał organom nadzoru do publikacji lub ogłoszenia zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym;
 • organizowanie konsultacji społecznych, zarządzonych przez Radę;
 • współdziałanie z Przewodniczącym Rady oraz Burmistrzem w sprawie przygotowania sesji Rady, przygotowanie zawiadomień o sesji oraz zaproszeń, kontrola kompletności materiałów na sesję;
 • sprawowanie obsługi sesji i Komisji Rady oraz sporządzanie i udostępnianie protokołów i nagrań obrad;
 • prowadzenie obsługi biurowej i prawnej Rady i Komisji Rady;
 • prowadzenie spraw kierowanych do Rady w zakresie petycji, skarg, wniosków i zapytań, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków wnoszonych do Rady;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami w jednostkach pomocniczych Gminy;
 • prowadzenie spraw osobowych radnych oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu ich funkcji;
 • prowadzenie obsługi korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz realizacja poleceń Przewodniczącego Rady w granicach jego kompetencji.

 

Kancelaria Ogólna

 

Zakres czynności:

 • realizacja zadań w zakresie obsługi interesantów w ramach prowadzonych Punktów Obsługi Interesanta oraz obsługi korespondencji jawnej, wynikających z obowiązującej instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz - w warunkach lokalnych - doręczanie korespondencji Urzędu, w tym na zasadach obowiązujących w Kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej;
 • prowadzenie dziennika korespondencji dla pism wchodzących i wychodzących;
 • odbieranie przesyłek, otwieranie i sprawdzanie wpływów z wyłączeniem przesyłek z adnotacją "do rąk własnych" lub kierowanych imiennie do Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika albo Naczelników Wydziałów i przesyłek poleconych w podwójnych kopertach jeśli na wewnętrznej kopercie znajduje się klauzula "poufne" lub "zastrzeżone";
 • odnotowywanie na piśmie braku awizowanych załączników lub załączników bez pisma;
 • zwrot do nadawcy korespondencji mylnie nadanej;
 • przekazywanie anonimów oraz informacji i deklaracji podatkowych wraz z kopertami z opatrzoną datą wpływu;
 • przekazywanie korespondencji zarejestrowanej i nierejestrowanej (wydawnictwa, gazety, druki nieimienne, itp.) Sekretarzowi do dekretacji - z wyjątkiem faktur i dokumentów księgowych, które po opatrzeniu datownikiem przekazuje się bezpośrednio Skarbnikowi;
 • dostarczanie po dekretacji korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym lub pozostawienie jej do odbioru gminnym jednostkom organizacyjnym lub samorządowym instytucjom kultury;
 • odbiór i przekazanie do dekretacji korespondencji ePUAP oraz pism sądowych i ogłoszeń sądowych i komorniczych;
 • wysyłanie korespondencji po zarejestrowaniu i po sprawdzeniu kompletności (adres, znak sprawy, pieczęć urzędowa) listowo, faksem, telefaksem, na nośniku informatycznym lub pocztą elektroniczną;
 • doręczanie na terenie Gminy przez gońca pism i przesyłek, z zachowaniem wymogów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej;
 • w razie konieczności przyjmowanie podań wnoszonych ustnie do protokołu (w trybie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego) poprzez sporządzenie protokołu podpisanego przez pracownika przejmującego i przez wnoszącego, a w przypadku gdy osoba nie może lub nie umie złożyć podpisu, przyjmowanie podpisu osoby przez nią upoważnionej i uczynienie o tym fakcie stosownej wzmianki;
 • obsługa Archiwum Zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa we współpracy z Archiwistą;
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.