Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
słonecznie
6°C
Powróć do: Wydziały/Referaty

Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału edukacji, bezpieczeństwa i Spraw Społecznych - Monika Podlewska
tel.: (54) 251 60 72
e-mail: m.podlewska@brzesckujawski.pl


            tel.: (54) 251 60 70, e-mail: justyna.ziemecka@brzesckujawski.pl

 • Sprawy i inicjatywy społeczne - Marlena Pińkowska-Gawłowska

            tel.: (54) 251 60 75, e-mail: m.pinkowska-gawlowska@brzesckujawski.pl


Zakres czynności:

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych jako zadań zleconych administracji rządowej, w tym spraw meldunkowych, udostępniania danych z rejestru mieszkańców, dowodów osobistych, wyborów i rejestru wyborców, referendów i spisów powszechnych;
 • rejestracja działalności gospodarczej (CEiDG) oraz zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego przy produkcji rolnej;
 • realizowanie spraw z zakresu zadań Gminy wobec Ochotniczych Straży Pożarnych we współdziałaniu z Komendantem Miejsko-Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • realizacja spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, w tym prowadzenia i rejestracji ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 • zarządzanie kryzysowe, w tym: realizacja zadań związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń  na terenie Gminy, opracowanie i przygotowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego, realizacja przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, organizowanie szkoleń i treningów związanych z tematyką zarządzania kryzysowego;
 • realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym opracowywania i aktualizacji planów obrony cywilnej, zaopatrywania w sprzęt i środki w zakresie obrony cywilnej oraz uczestniczenia w planowaniu i organizowaniu ewakuacji ludności na wypadek zdarzenia masowego;
 • realizacja spraw obronnych, w tym opraccowanie planów i programów szkolenia obronnego, przygotowania i aktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru i akcji kurierskiej;
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
 • fundusz sołecki, inicjatywy lokalne;
 • administraowanie budynkami świetlic wiejskich, stanowiących własnośc Gminy i wchodzących w skład jej mienia komunalnego
 • zezwolenia na organizację imprez z uwzględnieniem bezpieczeństwa imprez masowych: przy imprezach podmiotów zewnętrznych - we współdziałaniu z zarządcą gminnej nieruchomości;
 • kategoryzacja i ewidencja obiektów turystycznych zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych oraz bezpieczeństwa osób kąpiących się;
 • prowadzenie polityki społecznej;
 • polityka zdrowotna, w tym wspieranie doraźnych programów prozdrowotnych;
 • współdziałania ze stowarzyszeniami programowo przygotowanymi do zastępczej realizacji społecznych zadań Gminy i wspomaganie ich funkcjonowania;
 • obsługa funkcjonowania gminy uzdrowiskowej, w tym realizacji zadań wynikających z przepisów ustawowych o gminach uzdrowiskowych, spraw dotyczących terenów górniczych, wody i borowiny, operatu uzdrowiskowego i statutu uzdrowiska;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów sportowych;
 • prowadzenie rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych;
 • wykonywanie zadań organu prowadzącego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie zapewnienia kształceni, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę;
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 • realizowanie spraw z zakresu sportu, programów sportowych, kultury fizycznej i turystyki;
 • obsługa porozumień z administracją rządową w zakresie utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych niezbędnych dla prowadzenia działań na rzecz mieszkańców Gminy z zakresu polityki społecznej


 
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej i pożytku publicznego – Dorota Czmara
tel.: (54) 251 60 75, e-mail: d.czmara@brzesckujawski.pl

Zakres czynności:

 • obsługa prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych komisji problemowych w sprawach społecznych,
 • obsługa spraw i programu współdziałania z organizacjami pożytku publicznego,
 • obsługa spraw programu zwalczania uzależnień,
 • sprawy infrastruktury społecznej i materialnej przy pomocy socjalnej niepełnosprawnym, osobom starszym, matkom z małymi dziećmi, osobom wykluczonym i innym, potrzebującym pomocy Gminy,
 • prowadzenie gminnych konkursów o zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego,
 • współpraca w opracowywaniu sprawozdań z realizacji programów społecznych, strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów osłonowych na rzecz mieszkańców Gminy,
 • wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w pomocy społecznej we współpracy z Brzeskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
 • monitorowania konkursów o dotacje na prowadzenie działań na rzecz mieszkańców z zakresu polityki społecznej.

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.