Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Wydziały/Referaty

Wydział Inwestycji i Infrastruktury

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury - Sławomir Wolski
Tel.: 54 231 63 28,  
e-mail: s.wolski@brzesckujawski.pl 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Kierownik Referatu - Wioletta Jabłońska
tel.: (54) 231 63 13, e-mail: inwestycje@brzesckujawski.pl

 

Zakres czynności:

 • postępowania Urzędu zmierzające do rozstrzygnięcia zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • wykorzystanie środków na cele inwestycyjne ze źródeł zewnętrznych;
 • przygotowanie planów, terenów i dokumentacji inwestycji i remontów;
 • prowadzenie procesu inwestycyjnego (w rozumieniu funkcji inwestora w prawie budowlanym) z dokonaniem odbioru zadania, przekazaniem do użytkowania i rozliczaniem finansowym włącznie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu  -   Maciej Leszczyński
tel.: (54) 231 63 14, e-mail:  m.leszczynski@brzesckujawski.pl

 

Zakres czynności:

 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
 • postępowania o ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także ustalanie opłat planistycznych;
 • całokształt spraw i realizacja polityki ochrony środowiska, w tym gminnych i rządowych programów ochrony środowiska, postępowań o ustalenie uwarunkowań środowiskowych, ochrony przyrody i gruntów rolnych (szkód w rolnictwie, wycinki drzew, spraw dotyczących obwodów łowieckich), ochrony zwierząt, w tym zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej, ochrony przed odpadami i zanieczyszczeniami środowiska;
 • gospodarka wodna wynikająca z Prawa wodnego;
 • obsługa porozumień z administracją rządową w zakresie utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej;
 • prowadzenie wymaganych prawem rejestrów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody, zwierząt i łowiectwa (m.in. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku, rejestrów polowań, rejestru działalności regulowanej).