Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Wydziały/Referaty

Wydział Finansów

Skarbnik Gminy – Joanna Wojtczak
tel.:(54) 230 48 55
e-mail: ksiegowosc@brzesckujawski.pl

 

Referat Księgowości

Zastępca SkarbnikaAnna Majer
tel. (54) 231 63 15

Księgowość finansowa 

tel. 54 230-48-53 

Księgowość budżetowa

tel. 54 231-63-15

Księgowość podatków i opłat

tel. 54 231-63-20

Księgowość podatków i opłat, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za posiadanie psów

Tel. 54 231-63-19

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

tel. 54 231-63-15

Kasa - UM Brześć Kujawski

tel. 54 231-63-22

 • Barbara Dębicka – Krygier,  

Kasa – Wieniec

 tel. 54 426-20-27

 • Olga Wiśniewska 

 

Zakres czynności referatu:

 • księgowość budżetowa i finansowa;
 • księgowość podatkowa, z egzekucją podatkową włącznie;
 • obsługa kasowa i inkasentów;
 • koordynacja przeprowadzania inwentaryzacji;
 • ewidencje majątkowe i rozliczenia inwentaryzacji;
 • wpłaty czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste;
 • rozliczanie dotacji udzielanych przez gminę ze środków publicznych,
 • współpraca ze Stanowiskiem ds. Kadr i Płac w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 
Referat Podatków i Opłat

Kierownik Referatu - Aleksandra Dębczyńska
Podatek rolny, leśny, nieruchomości od osób prawnych, umorzenie podatków od osób prawnych, obsługa osób prywatnych, udzielanie ulg w sprawie zobowiązań na podstawie ordynacji podatkowej oraz uchwał Rady Miejskiej

tel. 54 231-63-21, e-mail: grunty@brzesckujawski.pl

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych, opłata eksploatacyjna, opłata uzdrowiskowa, umorzenie podatków od osób fizycznych

tel. 54 231-63-21

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych

tel. 54 231-63-20

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za posiadanie psów, KRUS, podatek od środków transportowych

tel. 54 231-63-19

 

Zakres czynności referatu:

 • wymiar podatków i opłat lokalnych dla osób fizycznych (od nieruchomości rolnych, leśnych, środków transportowych);
 • wymiar  podatków od osób prawnych; 
 • opłata zagospodarowania odpadami komunalnymi;
 • opłata uzdrowiskowa, targowa;
 • zwolnienia i ulgi podatkowe