Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Wydziały/Referaty

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny - Wojciech Polakiewicz

Zakres czynności:

  • prowadzenie zadań audytowych o charakterze zapewniającym i czynności doradczych; wskazywanie słabości kontroli zarządczej i dokonywanie analizy ich przyczyn;
  • identyfikowanie skutków lub ryzyk wynikających ze wskazanych słabości kontroli zarządczej;
  • formułowanie rekomendacji w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień;
  • wydawanie opinii w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarach objętych audytem wewnętrznym;
  • sporządzanie rocznych planów audytu w oparciu o analizę ryzyka w porozumieniu z Burmistrzem;
  • sporządzanie rocznych planów audytu w oparciu o analizę ryzyka w porozumieniu z Burmistrzem;
  • monitorowanie wykonania rekomendacji i przeprowadzanie czynności sprawdzających;
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działalności audytu;