Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Wydziały/Referaty

Informatyk

Grzegorz Czarniak

tel.: (54) 231 63 27e-mail: urzad@brzesckujawski.pl

 

Zakres czynności:

  • obsługa i administrowanie sytemami komputerowymi Urzędu, w tym programów zleconych przez administracje rządową;
  • obsługa sieci komputerowych;
  • obsługa systemu monitoringu miejskiego, serwerów w sieci lokalnej, serwerów poczty elektronicznej, stron internetowych Urzędu i jednostek podległych;
  • prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP;
  • zarządzanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej;
  • sprawowanie funkcji Pełnomocnika ds. informatydcznej obsługi wyborów i Lokalnego Administratora Systemu SRP "Źródło";
  • opiniowanie i nadzorowanie zakupów infrastruktury komputerowej;
  • realizowanie zakupów oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu elektronicznego;
  • nadzorowanie systemu transmisji i głosowań obrad Rady;
  • sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnych