Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
24°C
Powróć do: Projekty Społeczne

„Między nami seniorami”

PROJEKT

„MIĘDZY NAMI SENIORAMI”


współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Wyłącznie społecznego na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

BENEFICJENT PROJEKTU (wnioskodawca) – Gmina Brześć Kujawski.

 
CEL OGÓLNY:
Zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  (K–7, M-5) oraz 8 osób z ich  otoczenia (K-5, M-3)  w okresie: od 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022  r.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Wsparcie oferowane w projekcie pn. „Między nami seniorami” jest zgodne z celem szczegółowym tj.: podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Brześć Kujawski objętych Lokalną Strategią Rozwoju poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w okresie do 31.12.2022 r.

Termin realizacji projektu: od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 Dla uczestników projektu zaplanowano:
 a) aktywizację:

  • warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego
  • warsztaty czytelnicze
  • warsztaty taneczne
  • warsztaty sportowo - ruchowe

b) integrację:

  • organizacja spotkania integracyjnego w świetlicy w Brzeziu
  • organizacja wyjazdu do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii w Brześciu Kujawskim „WAHADŁO”
  • organizacja wycieczki autokarowej do Inowrocławia
  • organizacja spotkania integracyjnego – ”Piknik”
  • organizacja spotkania integracyjnego - ”Andrzejki”
  • organizacja spotkania integracyjnego - ”Mikołajki”

 

KRYTERIA REKRUTACJI:
Uczestnikami projektu będą mogły być osoby spełniające następujące kryteria:

1) osoby pełnoletnie – podpisane oświadczenie,

2) osoby zamieszkujące na terenie Gminy Brześć Kujawski – podpisane oświadczenie, że zamieszkuje na terenie Gminy Brześć Kujawski wraz z podaniem adresu zamieszkania,

3) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedna   z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zaświadczenie z BOPS   w Brześciu Kujawskim iż są osobą zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020  z dnia  8 lipca 2019 r.,

4) osoby z niepełnosprawnością, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn  w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – oświadczenie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

5) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zaświadczenie lekarskie,

6) osoby korzystające z PO PŻ – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,

7) osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – podpisane oświadczenie,

8) oświadczenie, iż nie brał udziału  w projekcie objętym w ramach projektu grantowego LGD.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 43 176,89 złotych
Kwota dofinansowania: 41 015,00 złotych
Wkład własny: 2 161,89 złotych
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Brześć Kujawski
 
Biuro Projektu:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim
al. Władysława Łokietka 1A,
87-880 Brześć Kujawski (pokój nr 6) tel. (54) 251 60 74

 

 Plakat dotyczy projektu Miedzy nami seniorami

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji projektu
Format: pdf, 2.59 MB
Formularz rekrutacyjny
Format: pdf, 350.85 kB
Oświadczenie osoby potrzebującej wsparcia
Format: pdf, 137.16 kB
Oświadczenie o zamieszkaniu
Format: pdf, 148.24 kB
Oświadczenie otoczenia
Format: pdf, 121.58 kB
Oświadczenie uczestnika Projektu
Format: pdf, 194.13 kB
Umowa z Uczestnikiem
Format: pdf, 232.84 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.