Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
pochmurno
22°C
Powróć do: Projekty Społeczne

„Biblioteka w Wieńcu - miejsce wielu możliwości”

Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Wyłącznie społecznego na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


BENEFICJENT PROJEKTU (wnioskodawca) – Gmina Brześć Kujawski.

 

CEL OGÓLNY: Zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności  i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  (K– 18, M- 12) oraz 10 osób z ich  otoczenia (K-6, M-4)  w okresie: od 01.06.2022 r. do dnia 30.11.2022  r.


CEL SZCZEGÓŁOWY: Wsparcie oferowane w projekcie pn. „Biblioteka w Wieńcu- miejsce wielu możliwości” jest zgodne z celem szczegółowym tj.: podniesienie aktywności obywatelskiej
i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Brześć Kujawski objętych Lokalną Strategią Rozwoju poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej  w okresie do 30.11.2022 r.

 

Dla uczestników projektu zaplanowano:

 a) aktywizację:

 • warsztaty grupowe z zakresu wsparcia psychologicznego
 • warsztaty grupowe intelektualno - relaksacyjne
 • warsztaty grupowe z zakresu nowoczesnych technologii
 • warsztaty grupowe pn. „kulturalne rozmaitości” (m.in.: teatr, film, książka, kabaret, muzyka)

b) integrację:

 • organizacja spotkania integracyjnego w świetlicy w Brzeziu
 • organizacja wyjazdu do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii w Brześciu Kujawskim „WAHADŁO”
 • organizacja wycieczki do Torunia
 • organizacja spotkania integracyjnego pn.”Andrzejki” w świetlicy Brzeziu

 

Uczestnicy projektu uczestniczący w warsztatach z różnorodnych dziedzin podniosą swoją wiedzę, zapoznają się z problemami i punktem widzenia osób zmagających się  z podobnymi kłopotami życiowymi i społecznymi, co przyczyni się się do podniesienia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców gminy Brześć  Kujawski objętych LSR.

 

KRYTERIA REKRUTACJI: Uczestnikami projektu będą mogły być osoby spełniające następujące kryteria:

1) osoby pełnoletnie – podpisane oświadczenie,

2) osoby zamieszkujące na terenie Gminy Brześć Kujawski – podpisane oświadczenie,
że zamieszkuje na terenie Gminy Brześć Kujawski wraz z podaniem adresu zamieszkania,

3) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedna   z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zaświadczenie z BOPS   w Brześciu Kujawskim iż są osobą zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020  z dnia  8 lipca 2019 r.,

4) osoby z niepełnosprawnością, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn  w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – oświadczenie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

5) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – zaświadczenie lekarskie,

6) osoby korzystające z PO PŻ – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,

7) osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – podpisane oświadczenie,

8) oświadczenie, iż nie brał udziału  w projekcie objętym w ramach projektu grantowego LGD.

 

 • Rekrutacja  zostanie rozpoczęta akcją informacyjną przez Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, Publiczną  Bibliotekę w Brześciu Kujawskim, Filię Biblioteki Publicznej w Wieńcu oraz Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.

 • Zakłada się dotarcie z informacją o projekcie do uczestników poprzez dystrybucję plakatów również  wśród stowarzyszeń  oraz na stronach www: UM, Publicznej Biblioteki oraz BOPS.

 • Proces rekrutacyjny będzie zgodny z zasadą równości szans, w tym równości płci, uwzględniający będzie charakter. grupy docelowej.

 • W celu zapewnienia w projekcie odpowiedniej liczy uczestników utworzone zostanie projekt listy rezerwowej w sytuacji rezygnacji uczestników  w czasie jego trwania. W przypadku trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników będą organizowane dodatkowe spotkania  rekrutacyjne. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożą ankietę rekrutacyjną w celu przedstawienia danych do naboru.

 

Termin realizacji projektu: od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r. 

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Dane finansowe:

Całkowity koszt realizacji projektu: 47 593,05 złotych

Kwota dofinansowania: 45 210,00 złotych

Wkład własny: 2 383,05 złotych

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Brześć Kujawski

 

Biuro Projektu:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

al. Władysława Łokietka 1A,

87-880 Brześć Kujawski (pokój nr 6) tel. (54) 251 60 74

 

 

 

Plakat dotyczy projektu społecznego "Biblioteka w Wieńcu, miejsce wielu możliwości".

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacyjny
Format: pdf, 2.33 MB
Formularz rekrutacyjny
Format: docx, 541.75 kB
Oświadczenie uczestnika projektu
Format: docx, 525.62 kB
Oświadczenie osoby potrzebującej wsparcia
Format: docx, 514.59 kB
Oświadczenie o zamieszkaniu
Format: docx, 515.39 kB
Oświadczenie otoczenia
Format: docx, 35.57 kB
Umowa z uczestnikami
Format: docx, 56.49 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.