Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
24°C

Zakres działań i skład GKRPA

Do zadań GKRPA wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w szczególności:

1. Inicjowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

zwiększenie dostępności wsparcia terapeutycznego i rehabilitacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich otoczenia w tym w szczególności rodzinom w/w osób,

udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

  • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
  • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i z problemem przemocy
  • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów  uzależnień i przemocy w rodzinie. 

prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym w szczególności dedykowanych dzieciom i młodzieży,

motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,

wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta  Brześć Kujawski dotyczących: 

  • liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie   zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Brześć  Kujawski w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Komisja, na wniosek stron mających interes prawny lub obowiązek, wszczyna postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu, jeśli nadużywanie alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

3. Komisja może, ze względu na ważny interes rodzinny i społeczny wszcząć postępowanie z urzędu wobec osób nadużywających alkoholu, podejmując działania motywujące osobę uzależnioną do podjęcia leczenia odwykowego.

4. W sprawach o nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków w związku z zaistnieniem   przesłanki ustawowej tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz po wyczerpaniu wszelkich możliwości, Komisja podejmuje działania zmierzające do orzeczenia przez Sąd zastosowania, wobec osoby nadużywającej alkoholu lub narkotyków, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

5. W celu realizacji zadań Komisja może żądać udzielenia jej informacji dotyczących osób   nadużywających alkoholu w szczególności od: Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, izby wytrzeźwień, zakładu pracy.

 

W skład Komisji GKRPA wchodzą:

Gizela Gliszczyńska – Przewodnicząca Komisji,

ks. Maciej Jasiński  -  Zastępca Przewodniczącego, 

Henryk Marczewski, ks. Ireneusz Juszczyński, Ewa Kończyńska , Jolanta Jaranowska, Robert Wójtowicz, Eugeniusz Golasiński, Irena Ochmańska, Elżbieta Bilińska, Magdalena Mierzwicka, Grażyna Grabowska, Anna Sobczak - Członkowie Komisji

 


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.