Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
słonecznie
24°C
Powróć do: Podatki i opłaty

Stawki podatkowe na rok 2024

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Uchwała Nr LX/554/2023  Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości    

 

 

 

Przedmiot opodatkowania

    Stawka

 Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

   

 

1,20 zł od 1 m2

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

   

6,66 zł od 1 ha 

 c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

   

0,30 zł od 1 m2

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

   

4,39 zł od 1 m2

Od budynków lub ich części:

   

 

a) mieszkalnych 

   

0,70 zł od 1 m2

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegającej opłacie za składowanie odpadów w trybie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska   

   

33,10 zł od 1 m2

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

   

28,20 zł od 1 m2

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

   

15,50 zł od 1 m2

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

   

6,76 zł od 1 m2

f) zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie stanowiące części budynku mieszkalnego

   

7,00 zł od 1 m2

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

   

5,00 zł od 1 m2

 

Od budowli 

   

 

2% ich wartości

       
 

PODATEK ROLNY 

Uchwała Nr  LX/553/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024

 

     

 Podmiot opodatkowania

 

 

Stawka

 • Użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego

   

122,50 zł  za hektar przeliczeniowy

 • Użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego   

   

245,00 zł za hektar fizyczny

 

     

PODATEK LEŚNY 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

 

     

Podmiot opodatkowania:

   

Stawka

 • Grunty sklasyfikowane jako lasy (LS)

   

72,0346 zł za hektar

       

 OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE 

Uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXXVI/313/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - obowiązuje od 1 lutego 2022 roku.

 

Uchwała Nr XXXVI/314/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - obowiązuje od 1 lutego 2022 roku.

 
     

Podmiot opodatkowania

 

 

Stawka

 • Odpady selektywne

   

23,00 zł za jedną osobę

 • Odpady zbierane w sposób nieselektywny

   

69,00 zł za jedną osobę

       

 OPŁATA ZA POSIADANIE PSA

Uchwała Nr LX/563/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Brześć Kujawski

 

 

 

Podmiot opodatkowania 

 

 

 Stawka

 • Psy

   

 40 zł od jednego psa

       

OPŁATA UZDROWISKOWA 

Uchwała Nr LX/555/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

 

  

Podmiot opodatkowania

   

Stawka

 • Pobyt w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych powyżej jednej doby

   

6,20 zł za dobę

       

OPŁATA TARGOWA

Uchwała Nr XLIV/405/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 pażdziernika 2022r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty

 

 

Stawka dzienna

 • Dzienna stawka opłaty targowej wynosi 1,50 zł za 1 m² powierzchni targowiska poza budynkami, lub częściami budynków

   

1,50 zł za 1 m2

       

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała nr XLVI/425/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

     

 Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok pozostają na poziomie lat 2015-2022 uchwalone Uchwałą nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   

Stawki podatku od jednego środka transportowego rocznie:

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

   

 720,00 zł

 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

   

 924,00 zł

 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

   

 1104,00 zł

 

 

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

 Liczba osi:

 Oś jedna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym, lub uznawanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 2 osie:

 Stawka:

 Stawka:

 •  12 i do mniej niż 13 ton

 1044,00 zł

 1176,00 zł

 •  13 i do mniej niż 14 ton 

 1176,00 zł

 1308,00 zł

 •  14 i do mniej niż 15 ton 

 1308,00 zł

 1500,00 zł

 •  15 i powyżej 15 ton

 1704,00 zł

 1824,00 zł

     

 3 osie:

 Stawka:

 Stawka:

 •  12 i do mniej niż 17 ton 

 1440,00 zł

 1704,00 zł

 •  17 i do mniej niż 19 ton

 1644,00 zł

 1824,00 zł

 •  19 i do mniej niż 21 ton

 1704,00 zł

 1956,00 zł

 •  21 i do mniej niż 23 ton

 1764,00 zł

 2028,00 zł

 •  23 i do mniej niż 25 ton 

 1824,00 zł

 2148,00 zl

 •  25 i powyżej 25 ton

 1956,00 zł

 2220,00 zł

     

 4 osie i więcej:

 Stawka:

 Stawka:

 •  12 i do mniej niż 25 ton

1704,00 zł

1956,00 zł 

 •  25 i do mniej niż 27 ton

1824,00 zł

2088,00 zł

 •  27 i do mniej niż 29 ton

2088,00 zł

2340,00 zł

 •  29 i do mniej niż 31 ton

2544,00 zł

3336,00 zł

 • 31 i ponad 31 ton 

2664,00 zł

3336,00 zł

 

 

 • Od ciągnika siodłowego i balastowego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 1308,00 zł

 

 

Od ciągnika siodłowego i balastowego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów/ w tonach/: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa

Oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym, lub uznawanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 2 osie

 Stawka:

 Stawka:

 •  12 i do mniej niż 18 ton 

 1440,00 zł

 1560,00 zł

 •  18 i do mniej niż 25 ton

 1560,00 zł

 1764,00 zł

 •  25 i do mniej niż 31 ton

 1824,00 zł

 2088,00 zł

 •  31 i ponad 31 ton

 2088,00 zł

 2640,00 zł

     

 3 osie i więcej

 Stawka:

 
 •  12 i do mniej niż 40 ton 

 2028,00 zł

 2340,00 zł

 •  40 i ponad 40 ton 

 2604,00 zł

 3468,00 zł

 

 

 • Od przyczepy, lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1020,00 zł

 

 

Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą, lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów/ w tonach/:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

 Oś jedna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym, lub uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

 1 oś 

 Stawka:

 Stawka:

 •  12 i do mniej niż 18 ton

 588,00 zł

 720,00 zł

 •  18 i do mniej niż 25 ton 

 792,00 zł

 780,00 zł

 •  25 i ponad 25 ton

 720,00 zł

 924,00 zł

     

 2 osie

 Stawka:

 Stawka:

 •  12 i do mniej niż 28 ton 

 588,00 zł

 780,00 zł

 •  28 i do mniej niż 33 ton

 864,00 zł

 1152,00 zł

 •  33 i do mniej niż 38 ton 

 1176,00 zł

 1764,00 zł

 •  38 i ponad 38 ton

 1560,00 zł

 2304,00 zł

     

 3 osie i więcej

 Stawka:

 Stawka:

 •  12 i mniej niż 38 ton

 924,00 zł

 1284,00 zł

 •  38 i ponad 38 ton

 1308,00 zł

 1752,00 zł

 

Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Stawka:                   

 • mniej niż 22 miejsca

924,00

 • równej lub większej niż 22 miejsca

1440,00

 

WPŁATY

 • Osoby fizyczne podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych mogą dokonywać wpłat do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim:

Nr konta: 62 9550 0003 2003 0022 6341 0002

 • Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego u sołtysów w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ww. wpłat uiszczają dokonując wyłącznie na rachunek bankowy:

Nr konta: 62 9550 0003 2003 0022 6341 0002

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.