Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
mgła
0°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Fundusze zewnętrzne

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizowane i zrealizowane zadania:

„Remont drogi gminnej w miejscowości Wolica gmina Brześć Kujawski (droga gminna nr 190409C, od km 0+000 do km 2+069)”

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 456 608,00 zł (50%)

- Całkowita wartość inwestycji: 1 063 353,45 zł (koszty kwalifikowalne: 913 216,64 zł)

- Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 6 listopad 2023 r.

- Okres realizacji: 29 marca 2024 r. – 28 czerwiec 2024 r. (zadanie w trakcie realizacji)

- Wykonawca: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kruszyna

W ramach zadania, wyremontowana zostanie droga gminna na długości 2,069 km. Remont będzie polegał na ułożeniu dodatkowej warstwy bitumicznej na wyprofilowaną istniejącą konstrukcję drogi, wykonaniu zjazdów oraz regulacji wysokościowej parkingu. Ponadto zmieniona zostanie stała organizacja ruchu. Na skrzyżowaniu w pobliżu szkoły wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h.


„Remont drogi w miejscowości Mazury Gmina Brześć Kujawski (droga gminna nr 190418C, od km 0+000 do km 3+272)”
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 405 192,00 zł (50%)

- Całkowita wartość inwestycji: 810 385,50 zł 

- Okres realizacji: 26 październik 2023 r. – 28 czerwiec 2024 r. (zadanie w trakcie realizacji)

- Wykonawca: Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski w spadku z Dobrego

W ramach zadania, wyremontowana zostanie droga gminna na długości 3,272 km. Remont będzie polegał na ułożeniu dwóch warstw z kruszywa łamanego na wyprofilowane podłoże drogi. Ponadto wymieniona zostanie nawierzchnia zjazdów do lasu na nawierzchnię z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia zjazdów do posesji na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.


„Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Brześć Kujawski – ETAP II (odc. I – ul. Przesmyk nr 191527C od km 0+000 do km 0+189,48; odc. II – ul. Reymonta nr 191530C od km 0+000 do km 0+181,46; odc. III – ul. Krzyżowa nr 191513C od km 0+000 do km 0+154,21)”

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 541 418,00 zł (80%)
 • Całkowita wartość inwestycji: 2 127 995,60 zł (koszty kwalifikowalne: 1 926 772,78 zł)

 • Okres realizacji: 3 czerwca 2022 r. – 15 kwietnia 2023 r. (zadanie zostało zakończone)

 • Wykonawca: Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan


W ramach zadania, kompleksowo zmodernizowano 3 odcinki dróg w mieście o łącznej długości 524 m, tj.: ul. Przesmyk, ul. Reymonta oraz ul. Krzyżowa. Inwestycja udrożni komunikację między dwiema drogami wojewódzkimi, drogą DW270 oraz DW265. Przebudowa wpłynęła jednak przede wszystkim, na poprawę estetyki zabytkowego centrum miasta. Ulice, chodniki oraz zjazdy zyskały nową nawierzchnię z kostki. Ponadto wyznaczone zostały miejsca i zatoki postojowe. Uzupełnione zostało również oznakowanie.


„Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Brześć Kujawski – ETAP I (odc. I – pl. Władysława Łokietka nr 191537C od km 0+000 do km 0+179,07; odc. II – ul. Farna nr 191503C od km 0+000 do km 0+091,23; odc. III – ul. Kilińskiego nr 191506C od km 0+000 do km 0+093,53)”

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 325 938,00 zł (70%)

 • Całkowita wartość inwestycji: 2 054 952,05 zł (koszty kwalifikowalne: 1 894 198,13 zł)

 • Okres realizacji: 3 czerwca 2022 r. – 15 kwietnia 2023 r. (zadanie zostało zakończone)

 • Wykonawca: Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan


W ramach zadania, kompleksowo zmodernizowano 3 odcinki dróg w mieście o łącznej długości 364 m, tj.: Plac Władysława Łokietka, ul. Farna oraz ul. Kilińskiego. Inwestycja udrożni komunikację między dwiema drogami wojewódzkimi, od strony Placu Władysława Łokietka z drogą wojewódzką DW270, natomiast od ulic Farna i Kilińskiego z drogą wojewódzką DW265. Przebudowa wpłynęła jednak przede wszystkim, na poprawę estetyki zabytkowego centrum miasta. Ulice, chodniki oraz zjazdy zyskały nową nawierzchnię z kostki. Ponadto wyznaczone zostały miejsca i zatoki postojowe. Uzupełnione zostało również oznakowanie.


„Przebudowa drogi gminnej – Przebudowa ulicy Żeromskiego w Brześciu Kujawskim (od km 0+000 do km 0+130,94, droga nr 191541C)”

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 341 229,00 zł (80%)

 • Całkowita wartość inwestycji: 1 047 047,00 zł (koszty kwalifikowalne: 426 536,53 zł)

 • Okres realizacji: 3 czerwca 2022 r. – 15 kwietnia 2023 r. (zadanie zostało zakończone)

 • Wykonawca: Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan


W ramach zadania, zmodernizowany został odcinek o długości 131 metrów, który udrożni komunikację między drogą gminną nr 191506C, a drogą wojewódzką nr DW265. Po przebudowie szerokość jezdni i chodnika nie uległa zmianie, jednak wykonane zostały z kostki brukowej, podobnie jak zjazdy do posesji. Droga zyskała zatoki postojowe, które umożliwiają bezpieczne parkowanie samochodów.  Wymienione zostały również wpusty uliczne i wyregulowane istniejące studnie.


„Bezpieczna infrastruktura na drogach gminnych. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 190438C i 190441C w m. Guźlin gmina Brześć Kujawski”

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 200 000,00 zł (80%)
 • Całkowita wartość inwestycji: 299 272,83 zł (koszty kwalifikowalne: 250 000,00 zł)
 • Okres realizacji: 27 październik 2021 r. – 11 październik 2022 r. (zadanie zostało zakończone)
 • Wykonawca: PGTB Sp. z o.o.

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu. W ramach zadania, przebudowano skrzyżowanie. Powstała nowa wyspa dzieląca, stanowiąca azyl dla pieszych. Przeniesiono i poszerzono perony autobusowe. Ułożono nową nawierzchnię chodników z kostki brukowej. Ponadto skrzyżowanie i przejście dla pieszych zostało doświetlone oświetleniem ulicznym – solarnym. Uzupełniono również oznakowanie w ramach organizacji ruchu. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg w ramach zadania wyniosła 158 m.


„Bezpieczna infrastruktura dróg gminnych. Przebudowa ulicy Konarskiego od ulicy Szkolnej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brześciu Kujawskim (nr 191508C, 191536C, 191543C oraz fragment drogi bez numeru)”

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 64 906,00 zł (80%)

 • Całkowita wartość inwestycji: 81 133,00 zł (koszty kwalifikowalne: 81 133,00 zł)

 • Okres realizacji: 27 październik 2021 r. – 21 września 2022 r. (zadanie zostało zakończone)

 • Wykonawca: PGTB Sp. z o.o.


Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu. W ramach zadania, przebudowano skrzyżowanie oraz wybudowano 5 przejść dla pieszych. Przebudowany został chodnik, którego szerokość zwiększono oraz wymieniono krawężniki. Uzupełnione zostało również oświetlenie uliczne oraz oznakowanie w ramach organizacji ruchu. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg w ramach zadania wyniosła 80 m.


„Bezpieczna infrastruktura dróg gminnych. Przebudowa ulicy Konarskiego od ulicy Szkolnej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brześciu Kujawskim (nr 191508C)”

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 170 211,00 zł (80%)

 • Całkowita wartość inwestycji: 237 471,33 zł (koszty kwalifikowalne: 212 764,12 zł)

 • Okres realizacji: 27 październik 2021 r. – 21 wrzesień 2022 r. (zadanie zostało zakończone)

 •  Wykonawca: PGTB Sp. z o.o.


Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu. W ramach zadania, przebudowane i wyniesione zostanie przejście dla pieszych. Przebudowane zostaną istniejące chodniki (zwiększona zostanie szerokość), wybudowana będzie również zatoka postojowa z miejscem dla niepełnosprawnych oraz miejscem typu Kiss And Go. Wymienione zostaną krawężniki, obrzeża i warstwa ścieralna ulicy. Uzupełnione zostanie również oznakowanie w ramach organizacji ruchu. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg w ramach zadania wynosi 106 m.


„Bezpieczna infrastruktura na drogach gminnych. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 190404C, 190409C i 190410C poprzez wyznaczenie i budowę dojść do przejść dla pieszych w miejscowości Jaranówek gmina Brześć Kujawski”

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 98 282,00 zł (80%)

 • Całkowita wartość inwestycji: 180 868,40 zł (koszty kwalifikowalne: 122 852,76 zł)

 • Okres realizacji: 27 październik 2021 r. – 18 lipiec 2022 r. (zadanie zostało zakończone)

 • Wykonawca: PGTB Sp. z o.o.


Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu. W ramach zadania, przebudowano skrzyżowanie. Wybudowany został chodnik, zapewniający między innymi bezpieczne dojście do obiektu użyteczności publicznej (remizy). W ciągu chodnika wykonano 2 przejścia dla pieszych, które zostały doświetlone oświetleniem solarnym. Uzupełniono również oznakowanie w ramach organizacji ruchu. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg w ramach zadania wyniosła 118 m.


„Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pikutkowo (od km 0+000 do km 0+680,19)”

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 482 475,00 zł (50%)
 • Całkowita wartość inwestycji: 1 064 715,88 zł (koszty kwalifikowalne: 964 951,88 zł)
 • Okres realizacji: 6 wrzesień 2021 r. – 9 czerwiec 2022 r. (zadanie zostało zakończone)
 • Wykonawca: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

W ramach zadania, kompleksowo został zmodernizowany blisko 700 metrowy odcinek drogi prowadzący od DK 62 do firmy Raben, dzięki czemu rozbudowano infrastrukturę drogową w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz i poprawiono dojazd do terenów inwestycyjnych. Inwestycja udrożniła komunikację drogi gminnej nr 190433C z drogą krajową nr 62. Po przebudowie droga zyskała szerokość 7,00 m. Wykonano jednostronny chodnik o szerokości równej 2,00 m, pobocze o szerokości 0,75 m, zjazdy, zatoki postojowe dla samochodów, a także zatoki autobusowe o szerokości 3,00 m i długości 20,00 m. Ponadto odtworzono przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą krajową DK 62. Uzupełniono także oznakowanie drogi (uporządkowano organizację ruchu).


 

 


DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.