herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

241704308 1508710979509571 3777193867785169651 n11 września br. w Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło” liczne grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze oraz zaproszeni goście spotkali się na Zjeździe Miejsko - Gminnym ZOSP RP w Brześciu Kujawskim.

Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego druh Janusz Pawlak. Po powitaniu, na Przewodniczącego Zjazdu wybrano druha Aleksandra Rzadkowolskiego, a następnie wybrane z licznego grona delegatów komisje zjazdowe niezbędne do prawidłowego przebiegu zjazdu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił druh Janusz Pawlak. W sprawozdaniu omówił przede wszystkim sprawy wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprawy wyszkolenia, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz wiele innych spraw związanych z sprawami operacyjnymi OSP.

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej, wraz z  wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. Zarząd Gminny ZOSP RP w Brześciu Kujawskim jednogłośnie otrzymał absolutorium za czas kadencji 2016-2021. W kolejnych punktach zjazdu sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji Zjazdowych.

W przerwie doszło do ukonstytuowania nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej złożonych z przedstawicieli i delegatów z jednostek OSP Brześć Kujawski, OSP Machnacz, OSP Kąkowa Wola, OSP Dubielewo, OSP Sokołowo, OSP Rzadka Wola, OSP Guźlin, OSP Dobra Wola. W skład Zarządu zostały powołane zgodnie ze regulaminem Zjazdu dodatkowo 3 osoby.

W skład  Prezydium Zarządu weszli następujący druhowie:
    • Prezes – Paweł Grabczewski – OSP Machnacz
    • Wiceprezes – Tomasz Karkosik – OSP Sokołowo
    • Komendant Gminny – Piotr Skorupa OSP Brześć Kujawski
    • Sekretarz – Joanna Górska – OSP Rzadka Wola
    • Członek prezydium – Aleksander Rzadkowolski – OSP Guźlin

W skład komisji rewizyjnej weszli:
    • Przewodniczący – Mariusz Bladoszewski - OSP Machnacz
    • Wiceprzewodniczący– Bartosz Nowakowski – OSP Brześć Kujawski
    • Sekretarz – Roman Majchrzak – OSP Dobra Wola

Podczas Zjazdu wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego oraz  delegatów  na Zjazd  Powiatowy ZOSP RP.

Podczas dyskusji głos zabrali goście obecni podczas  Zjazdu: Komendant Miejski PSP we Włocławku bryg. Maciej Krzemkowski, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Robert Pawłowski, Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Piotr Stanny, którzy dziękowali wszystkim druhom za ich zaangażowanie i współpracę. Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzono wielu sukcesów, oraz dobrej współpracy.

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes Paweł Grabczewski podziękował za zaufanie  jakim został obdarzony, zwrócił uwagę że sukcesy możliwe są do osiągnięcia przy pomocy wszystkich strażaków, po czym Zjazd Gminny ZOSP RP w Brześciu Kujawskim został zamknięty.

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.
  Więcej…  
 • Zaproszenie na konsultacje społeczne w związku z budową gazociągu Gustorzyn - Gardeja
  Więcej…  
 • Komunikat - Budowa Tłoczni Gustorzyn
  Więcej…  
 • 100 obwodnic - spotkanie ws. obwodnicy - 29.09.2021r.
  Więcej…  
 • Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Narodowy Dzień Sportu 2021
  Więcej…  
 • Spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie programu Dobry Start 300+
  Więcej…  
 • Stypendium szkolne
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • 1 lipca ruszył program "Profilaktyka 40 plus", zniesiono limity do specjalistów
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - tylko do 30 września!
  Więcej…  
 • ARiMR: Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie
  Więcej…  
 • ZAPROSZENIE do udziału w projekcie językowym
  Więcej…  
 • Bon turystyczny
  Więcej…  
 • Stop przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności
  Więcej…  
 • Budowa Tłoczni Gustorzyn - Komunikat o zmianie organizacji ruchu
  Więcej…  
 • Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „DOBRY START” 2021/2022
  Więcej…  
 • Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Więcej…  
 • Akcja informacyjna KOWR - uruchomienie na platformie usług e-rolnik
  Więcej…  
 • Dołącz do 83. Batalionu Lekkiej Piechoty
  Więcej…  
 • Komunikat BOPS - Dyżur pracownika BOPS w POI w Wieńcu
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - 10 porad spisowych dla seniorów
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny 2021 - uwaga na oszustów, podszywających się pod rachmistrzów spisowych!
  Więcej…  
 • Covid-19: DDMA + W. Kluczowe zasady bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • KRUS ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
  Więcej…  
 • Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Możliwość wykonywania testów na COVID-19 w Radziejowie
  Więcej…  
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…