Pomimo panującej sytuacji,informujemy, że zmianie nie ulegają terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
Terminy wywozu:
📌 dla zabudowy jednorodzinnej: https://bit.ly/2RLOCJJ
📌 dla zabudowy wielolokalowej: https://bit.ly/2XKwYKi
✅ Aktualności związane z gospodarką odpadami: https://bit.ly/2z8YmYc