poroz obwodnica 2W dniu dzisiejszym podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim a Gminą Brześć Kujawski w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu wyprowadzenie ruchu poza centrum miasta Brześcia Kujawskiego z dróg wojewódzkich Nr 265 i 270. Zgodnie z treścią porozumienia w przypadku ujęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 realizacji budowy dwóch odcinków dróg w ciągu drogi krajowej Nr 62 (łączników), województwo powierzy wykonanie budowy drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 265 i 270 za kwotę do 20 milionów złotych. Gmina Brześć Kujawski zobowiązała się do przekazania na rzecz województwa przygotowywanego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

 

Bardzo się cieszę, że po tylu latach zabiegania mamy podpisany dokument, który przybliża nas do rozwiązania problemów komunikacyjnych Brześcia Kujawskiego – mówi Burmistrz Brześcia Kujawskiego. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu, zarządowi województwa oraz wszystkim którzy nas wpierali w tej sprawie. To wspaniała wiadomość dla wszystkich mieszkańców oczkujących realizacji inwestycji związanej z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego.”

Podpisane porozumienie to efekt rozmów które przeprowadzone zostały w styczniu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz decyzji zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Bardzo dziękuję za wszystkie merytoryczne rozmowy w sprawie Brześcia Kujawskiego oraz podjęcie wspólnych działań. Słowa uznania w szczególności kieruję pod adresem sekretarza stanu Krzysztofa Czabańskiego, Pani Poseł Joanny Borowiak, senatora Józefa Łyczaka, Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Starosty Włocławskiego Kazimierza Kacy – mówi członek zarządu powiatu we Włocławku Tomasz Chymkowski. Nie mam żadnych wątpliwości, że to pewnego rodzaju przełom w tej ważnej dla Brześcia Kujawskiego sprawie i wszyscy powinni wspierać to zadanie aby znalazło się teraz w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”. 

poroz obwodnica 1poroz obwodnica 4poroz obwodnica 5poroz obwodnica 6