470901 1529853119W niedzielę 24 czerwca br. w Brześciu Kujawskim Gminny Klub Sportowy „Łokietek” świętował swoje 50-lecie.
Jubileusz zainagurowany został Mszą Świętą w intencji Klubu w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM.
Ważna data w gminie jeśli chodzi o sport i krzewienie kultury sportowej. Cieszymy się, że klub rozwija się, a świadczą o tym funkcjonujące obok piłki nożnej takie sekcje, jak: lekkoatletyka, boks, podnoszenie ciężarów.

Nie tylko stawiamy na piłkę nożną, dlatego tym bardziej jest to ważny dzień dla całej społeczności lokalnej – powiedział Tomasz Chymkowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji w brzeskim magistracie. Naczelnik ma również nadzieję na rozwój klubu w najbliższych latach. Ratusz czekają nowe inwestycje infrastrukturalne, jeśli chodzi o rozbudowę stadionu, nowe boisko treningowe czy zaplecze w postaci siłowni czy innych obiektów.

Świętowanie na sportowo GKS „Łokietek” rozpoczął od XIX Turnieju Miast Królewskich w Boksie, który pierwotnie miał odbyć się na Stadionie Miejskim w Brześciu Kujawskim, lecz ze względu na warunki pogodowe przeniesiony został do budynku Włocławskiego Klubu Bokserskiego START.
Oficjalne obchody Jubileuszu 50-lecia Gminnego Klubu Sportowego „Łokietek” otworzyła obecna sekretarz klubu – Justyna Gruszecka, która przybliżyła przybyłym gościom jego historię, opartą na wspomnieniach pierwszego prezesa – pana Tadeusza Brzeczkowskiego: „(…) W roku 1968 następuje przekształcenie Klubu „Olimpia” na międzyzakładowy klub sportowy „Łokietek”. (…) W stan ciężkiej choroby zapada w tym okresie długoletni Prezes i oddany działacz sportowy, były reprezentant kraju, ceniony przez władze sportowe naszego województwa – pan Czesław Wasielewski. Prezesem Łokietka zostaje Brzeczkowski Tadeusz – czynny sportowiec brzeskich klubów, długoletni kapitan drużyny piłkarskiej. (…) W 1998 roku pana Tadeusza Brzeczkowskiego zmaga ciężka choroba, która zmusza go do wycofania się z długoletniego życia sportowego. Na ten czas pan Tadeusz pozostawia „Łokietka” w dobrej kondycji: pierwsza drużyna seniorów uczestniczy w rozgrywkach międzywojewódzkich, tak samo jak juniorzy starsi oraz trampkarze.” W późniejszych latach funkcję Prezesa klubu pełnili: Grzegorz Katolik, Jerzy Kapeliński, Jacek Drzewiecki i najdłużej panujący Dariusz Lewandowski – za czasów którego „Łokietek” stał się klubem wielosekcyjnym.
Najważniejszym punktem oficjalnych obchodów było wręczenie odznaczeń i podziękowań. Wojciech Reznerowicz – członej prezydium Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, na ręce prezesa Tymoteusza Bołkowca wręczył paterę z okazji Jubileuszu 50-lecia z serdecznymi gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wojciech Reznerowicz wraz z Dariuszem Politowskim – kierownikiem biura włocławskiego podokręgu KPZPN wręczyli również odznaczenia na ręce zasłużonych działaczy klubu.Brązową odznakę honorową PZPN otrzymał Jerzy Kapeliński, srebrną odznakę honorową PZPN otrzymali: Dariusz Lewandowski, Jan Michalski, Jacek Drzewiecki, Mirosław Jabłoński, Tadeusz Brzeczkowski, natomiast złotą odznakę honorową PZPN otrzymał Grzegorz Katolik. Ponadto odznaką honorową prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej odznaczeni zostali bracia Paweł i Billy Abbott.
Obecny Zarząd klubu złożył również podziękowania ludziom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz klubu:
- Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego, Wojciechowi Zawidzkiemu, w imieniu którego podziękowanie w formie statuetki odebrał vice burmistrz Paweł Małas,
- Dariuszowi Lewandowskiemu  - wieloletniemu Prezesowi „Łokietka”
- Janowi Michalskiemu - wieloletniemu zawodnikowi „Łokietka” i gospodarzowi brzeskiego stadionu
- Januszowi Krawczyńskiemu  - najwierniejszemu kibicowi Klubu, za pomoc i wsparcie
- Tomaszowi Chymkowskiemu - wspierającemu klub w jego działaniach, za nietuzinkowe pomysły, kreatywność i zaangażowanie
Patrząc na zdjęcie sprzed 25 lat zrobiło mi się sentymentalnie. Muszę wspomnieć, że kilkunastu zawodników przewinęło się na moich treningach. I do tej pory jeszcze jedna osoba gra w zespole. Mam nadzieję, że dalej będzie kontynuował sportową pasję - powiedział wiceburmistrz Paweł Małas. Zaznaczył on, że historia tworzy przyszłość. Według niego wiele osób miało wpływ na kolejne pokolenia, aby dzisiaj w klubie funkcjonowały te sekcje, które młodzież kocha i z pasją w nich działa. Zostały one utworzone po to, aby młodzież miała szansę realizować się we wszystkich dyscyplinach. Wiceburmistrz Małas ma nadzieję, że nadal będzie kontynuowana idea sportowa. Na koniec swego wystąpienia złożył gratulacje i życzenia.
Oficjalne uroczystości zakończyły się urodzinowym tortem, który czekał na wszystkich gości zebranych na Stadionie Miejskim. Jubileusz zakończył się Strefą Kibica i wspólnym obejrzeniem meczu Reprezentacji Polski na dużym ekranie.

Zapraszamy do galerii