Pneumokoki to groźne bakterie odpowiadające za większość zakażeń wieku dziecięcego. Najlepszą ochroną przed nimi są szczepienia profilaktyczne. Gmina Brześć Kujawski wraz z:
- PRIMED Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wiesława Kaczorowska w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 10A, Brześć Kujawski
- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Medykon" Lekarz Rodzinny Ewa Kończyńska w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 5, Brześć Kujawski
- MAR MED Kawińscy Spółka Jawna, ul. Klonowa 2, Wieniec
przystąpiła w 2017r. do edycji ,,Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, Bezpłatnymi szczepieniami objętych zostanie 66 dzieci między 24 a 36 miesiącem życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom, a są mieszkańcami gminy (dla których wyrażono wolę realizacji programu).Nabór dzieci z terenu gminy, które przystąpiły do Programu przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy. Gmina Brześć Kujawski przeznaczyła na szczepienia 9.900 zł, pozostały 50% wkład finansowy z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program koordynuje Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Borowicza w Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy bezpłatne szczepienia rozpoczęły się w: MAR MED Kawińscy Spółka Jawna, ul. Klonowa 2, Wieniec, tel. 054-252-68-01 i w PRIMED Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wiesława Kaczorowska w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 10A, Brześć Kujawski, tel. 054-252-12-03

ulotka pneumokokiulotka pneumokoki2