Gmina Brześć Kujawski

Próby glebowe

Burmistrz Brześcia Kujawskiego informuje, że została zawarta umowa z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy w zakresie monitoringu gleby na terenie gminy.

W związku z powyższym rolnicy posiadający grunty na terenie gminy Brześć Kujawski mają możliwość bezpłatnego wykonania ich badań, które obejmowały będą analizę odczynu, zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Próby do badań zaleca się pobierać przed wysiewem nawozów, co pozwoli na wiarygodną ocenę zawartości poszczególnych makroelementów w glebie.              W przypadku dużych działek istnieje możliwość pobrania kilku prób z jednego pola z zachowaniem zasady jedna próba na areał 2-3 ha. Jeśli pobrana gleba jest mokra przed dostarczeniem próbek należy je wysuszyć np. na grzejniku. Pudełka nie należy umieszczać w foliowych woreczkach gdyż parująca gleba powoduje nasiąkanie tektury, co może prowadzić do zniszczenia próby.

Proszę o poinformowanie zainteresowanych rolników oraz dotarcie z informacją do osób, które                     w latach wcześniejszych nie korzystały z badań, aby uniknąć skarg i nieporozumień jakie miały miejsce w latach ubiegłych. Pudełka do pobierania materiału do badań wydawane będą rolnikom osobiście w dniach 12-16 lutego według kolejności zgłoszeń. Ilość prób ograniczona. Pobranie pudełek przez rolnika wiąże się z koniecznością pobrania prób, nie ma możliwości przekazywania pustych pudełek innym rolnikom. Termin dostarczenia prób do 29 lutego 2024 r.

 

Z up. BURMISTRZA Brześcia Kujawskiego

mgr Maciej Leszczyński

Kierownik Referatu Gosp. Przestrzennej

i Ochrony Środowiska

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności