Gmina Brześć Kujawski

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Kontakt:

tel. 54 28 46 669

e-mail: zglowiaczka@wp.pl