Gmina Brześć Kujawski
Powróć do: Środowisko

Fotowoltaika

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Brześć Kujawski wykonano:

 

  • w roku 2020 - 34 instalacje fotowoltaiczne;
  • w roku 2021 - 43 instalacje fotowoltaiczne, w tym 42 na potrzeby gospodarstw domowych oraz jedna instalacja na budynku będącym własnością gminy Brześć Kujawski, tj. budynku Szkoły Podstawowej im. Leopolda Kronenberga w Brzeziu.

Program współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.