Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
słonecznie
6°C
Powróć do: Rada Miejska

Zawiadomienia o komisjach

 

 

 


W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej:

 • ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju;
 •  ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego;
 • Uzdrowiskowej.

Proponowany porządek obrad:

 •  Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, stwierdzenie quorum, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021r. oraz 25 stycznia 2022 r przez Komisję ds. Budżetu,Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju.
 • Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia z dnia 16 grudnia 2021r. oraz 25 stycznia 2022 r . przez Komisję ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego.
 • Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia z dnia 16 grudnia 2021r. oraz 25 stycznia 2022 r przez Komisję Uzdrowiskową.
 • Informacja dotycząca udzielonych w 2021 roku dotacji na zadania konserwatorskie realizowane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 • Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brześć Kujawski na lata 2018 – 2021.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brześć Kujawski na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brześć Kujawski w 2022 roku.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brześć Kujawski na lata 2022 – 2032.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Mickiewicza.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, w rejonie ul. Kolejowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brześć Kujawski.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brześciu Kujawskim i nadania jej Statutu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 • Sprawy bieżące.
 • Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

 


 

W dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad: 

 • Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie wniosku dotyczącego złej pracy pracowników firmy „Saniko”.
 • Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

 


 

W dniu 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.45 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 • Rozpatrzenie Wniosku Formalnego ws. Trzech Dni Ciemności,
 • Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

 


 

W dniu 15 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli w sprawie zwołania posiedzeń Rady Miejskiej celem uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcia działań ratowniczych dotyczących:

 • wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”,
 • wydania zakazu stosowania kwarantann oraz izolacji medycznych,
 • wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA.

3. Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

 


 

W dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej:

 • ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju;
 • ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego;
 • Uzdrowiskowej.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, stwierdzenie quorum, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 16 listopada 2021r., z dnia 23 listopada 2021r. oraz wspólnego posiedzenia z dnia 23 listopada 2021r. przez Komisję ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 17 listopada 2021r. oraz z wspólnego posiedzenia z dnia 23 listopada 2021 r. przez Komisję ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 16 listopada 2021r. oraz wspólnego posiedzenia z dnia 23 listopada 2021 r. przez Komisję Uzdrowiskową.

5. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie zabudowanej nieruchomości w Kąkowej Woli, której właścicielem jest Gmina Brześć Kujawski.

6. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie wyrażenia opinii o zasadności zbycia, nieruchomości będącej własnością Gminy Brześć Kujawski, na cele budownictwa wielorodzinnego.

7. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie koncepcji przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w inną formę organizacyjną.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju na 2022 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego na 2022 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej na 2022 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2022.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2022 – 2040.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brześciu Kujawskim i nadania jej Statutu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

18. Sprawy bieżące.

19. Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.