Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
24°C
Powróć do: Wydziały/Referaty

Wydział Zarządzania i Administracji

Referat Zarządzania i Promocji

KIEROWNIK REFERATU – Karolina Filipiak
Tel.: (54) 230 48 67 ,e-mail: karolina.filipiak@brzesckujawski.pl

Piotr Pakulski - podinspektor ds. promocji

Tel. (54) 231 63 10, e-mail: piotr.pakulski@brzesckujawski.pl 

Justyna Ziółkowska - podinspektor ds. administracji i spraw społecznych

e-mail: justyna.ziolkowska@brzesckujawski.pl 

Aleksandra Andrzejczak - pomoc administracyjna

e mail: aleksandra.andrzejczak@brzesckujawski.pl 

 

SEKRETARIAT BURMISTRZA

Agata Gmurczak - referent ds. obsługi administracyjnej

Tel.: (54) 230 48 68, e-mail: sekretariat@brzesckujawski.pl

               

Zakres czynności:

 • obsługa kancelaryjna, informacyjna, mailowa i telefoniczna gabinetu Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza, w tym spraw związanych z wyjazdami służbowymi oraz organizacja spotkań
 • tworzenie raportów i sprawozdań wynikających z przepisów szczególnych oraz bieżącej działalności Burmistrza na podstawie zebranych danych i ich analizy; 
 • prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników Urzędu;
 • organizacja praktyk zawodowych;
 • dofinansowania kształcenia pracowników samorządowych;
 • administrowanie spraw związanych z testamentami allograficznymi;
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów w obszarach społeczno-gospodarczych oraz współpraca z wydziałami i referatami Urzędu w zakresie przygotowania i realizacji projektów o znaczeniu gminnym i regionalnym;
 • tworzenie i  realizacja Strategii Rozwoju Gminy Brześć Kujawski oraz koordynowanie działań związanych z gminną polityką rozwoju;
 • sporządzanie, koordynowanie i monitorowanie raportu o Stanie Gminy;
 • prowadzenie i przygotowywanie budżetu obywatelskiego, w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego;
 • obsługa Urzędu oraz innych budynków gminnych związanych z Urzędem w zakresie sprzątania, napraw i usług konserwatorskich oraz administracyjno — gospodarczych;
 • zakupy i gospodarowanie środkami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu z wyłączeniem sprzętu i akcesoriów komputerowych, w tym dokonywanie ich zakupu, współpraca z komisją do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz komisją likwidacyjną zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego;
 • prowadzenie zaopatrzenia Urzędu w środki czystości oraz dokonywanie zakupów usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 • organizowanie narad, spotkań, konferencji i briefingów Burmistrza;
 • promocja Gminy i Urzędu, w tym kreowanie i realizacja polityki promocyjnej Gminy oraz współpraca z lokalnymi mediami i komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i samorządowymi instytucjami kultury w zakresie promocji i polityki informacyjnej;
 • kontakt z mediami i przygotowywanie informacji medialnych;
 • zezwolenie na organizację imprez z uwzględnieniem bezpieczeństwa imprez masowych przy imprezach podmiotów zewnętrznych- we współdziałaniu z zarządcą gminnej nieruchomości;
 • kategoryzacja i ewidencja obiektów turystycznych zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • obsługi funkcjonowania gminy uzdrowiskowej w tym realizacji zadań wynikających z przepisów ustawowych o gminach uzdrowiskowych, spraw dotyczących terenów górniczych wody i borowiny, operatu uzdrowiskowego i statutu uzdrowiska;
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 • sport i realizowanie programów sportowych, kultury fizycznej i turystyki.

 

Stanowisko ds. Rozwoju Gospodarczego -Katarzyna Pawłowska

Brzeska Strefa Gospodarcza

tel.: (54) 234-50-88, e-mail: strefa@brzesckujawski.pl

 
Zakres czynności:

 • promocja oznaczonych planem zagospodarowania przestrzennego terenów pod inwestycje, nazwanych umownie "Brzeską Strefą Gospodarczą";

 • inicjowanie podniesienia standardu i atrakcyjności terenów dla potencjalnych inwestorów m.in. przez lokalizację tam niezbędnej infrastruktury;
 • prowadzenie marketingu w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów, z udziałem w specjalistycznych targach krajowych i międzynarodowych włącznie;
 • udzielanie bezpośredniej pomocy inwestorom w negocjacjach zakupu terenów oraz procedurach przygotowania i realizacji inwestycji.
 
 Stanowisko ds. Projektów - Karolina Rohde

tel.: (54) 231-63-18, e-mail: k.rohde@brzesckujawski.pl

Zakres czynności:

 • wyszukiwanie naborów i konkursów dotyczących pozyskiwania dofinansowań ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
 • sporządzanie wniosków wraz z załącznikami w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizacje inwestycji (środki pochodzące z Unii Europejskiej, środki krajowe);
 • pozyskiwanie funduszy na inwestycje energetyczne w Gminie;
 • prowadzenie bieżącej kontroli nad procesem inwestycyjnym/wydatkowaniem środków dotyczącym zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • prowadzenie rozliczenia wydatkowanych środków ze źródeł zewnętrznych;
 • sporządzanie informacji o pozyskanych i rozliczonych środkach ze źródeł zewnętrznych dla Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 

Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego - Katarzyna Afeltowicz

tel.: (54) 234-50-88, e-mail: k.afeltowicz@brzesckujawski.pl

Zakres czynności:

 • nadzór nad działalnością spółek, w których Gmina posiada swoje udziały lub akcje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • inicjowanie przeprowadzenia kontroli w spółkach, w których Gmina posiada swoje udziały lub akcje, w ramach przysługującego wspólnikowi prawa indywidualnej kontroli oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 • prowadzenie ewidencji spółek, w których Gmina posiada swoje udziały lub akcje oraz gromadzenie dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów, w szczególności regulaminów organów spółek, w których Gmina posiada swoje udziały lub akcje, umów, aktów założycielskich i statutów spółek, w których Gmina posiada swoje udziały lub akcje;
 • współpraca organami spółek, w których Gmina posiada swoje udziały lub akcje;
 • monitorowanie sytuacji finansowej spółek, w których Gmina posiada swoje udziały lub akcje oraz wykonania przez spółki planów działalności, rachunku zysków i strat, bilansu i rachunków przepływów pieniężnych
 • przygotowywanie projektów uchwał, opinii, informacji, analiz dla Burmistrza oraz innych dokumentów potrzebnych do odbycia Zgromadzenia Wspólników;
 • dokonywania analizy dokumentów związanych ze sprawami objętymi porządkiem obrad zgromadzenia wspólników spółek, w których Gmina posiada swoje udziały lub akcje;

 

Stanowisko ds. Mienia Komunalnego - Anna Wolska

tel.: (54) 231-63-29, e-mail: a.wolska@brzesckujawski.pl

Zakres czynności:

Całokształt spraw ewidencji, inwentaryzacji, obrotu i obsługi cywilnoprawnej mienia komunalnego i gospodarki lokalami, w tym sprawy:

 • obrotu cywilnoprawnego i umownego nieruchomościami, z zachowaniem wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa miejscowego i przepisów komunalizacyjnych;
 • procedury lokalowej wobec mieszkaniowego zasobu gminy;
 • współdziałania w sprawach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy: z zarządami tych wspólnot i z Zakładem Usług Komunalnych reprezentującym w nich gminę;
 • obsługi społecznych Komisji mieszkaniowych i przetargowych;
 • naliczania należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego;
 • obsługi kierowanych do Urzędu procedur KOWR w dzierżawie i obrocie gruntami rolnymi zasobów Skarbu Państwa;
 • administrowanie budynkami gminnymi oraz obiektami Gminy nieprzekazanymi w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym;
 • planowanie i realizacja konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych znajdujących się wewnątrz budynków Urzędów lub związanych z Urzędem oraz zapewnienie terminowego przeprowadzenia przeglądów technicznych

 

  

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.