Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są: