orkiestra 2017Miło nam poinformować, że grupa nieformalna składająca się z członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Brestivia otrzymała mikrodotację w ramach projektu "Inicjuj z FIO bis”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
MIkrodotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie warsztatów gry na instrumentach dętych dla 10 członków orkiestry.


Członkami grupy nieformalnej, składającej wniosek, są dwaj członkowie MOD oraz przedstawiciel partnera grupy nieformalnej, tj Brzeskiego Centrum Kultury, w osobie dyrektora. Członkami grupy są osoby o najdłuższym stażu w orkiestrze, a tym samym osoby z dużymi umiejętnościami muzycznymi. Patronem projektu jest "Towarzystwo Kulturalne" działające na terenie gminy Brześć Kujawski.


Warsztaty będzie prowadził absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, magister sztuki, instrumentalista, z 15-letnim stażem w prowadzeniu orkiestr dętych oraz przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnictwo w zajęciach wpłynie na
zwiększenie umiejętności gry na instrumentach dętych, a co za tym idzie podniesienie jakości prezentowanego repertuaru i poszerzenie repertuaru.
Orkiestra dęta pełni w gminie Brześć Kujawski wiele funkcji między innymi:
- edukacyjne - nauka gry na instrumentach dętych
- kulturalne (organizacja koncertów, udział w licznych imprezach rozrywkowych,
państwowych czy kościelnych)
- integrujące i aktywujące mieszkańców