drogi0308 2Trwają prace związane z przebudową dróg w gminie Brześć Kujawski.  Już wkrótce ze zmodernizowanych dróg będą mogli korzystać mieszkańcy Falborza, Starobrzeskiej Kolonii oraz ul. Rybaki.
W Falborzu przebudowany zostanie kilometrowy odcinek drogi gminnej Falborz Parcele- Falborz Majątek, natomiast w Starobrzeskiej Kolonii roboty obejmą fragment ponad 760 m. Na każdym z odcinków położona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Wykonawcą zadania jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. 

Inwestycja na ul. Rybaki obejmuje wykonanie odcinka o długości 550m drogi betonowej.

Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Komunalnych.

Termin zakończenia robót przewidziano na koniec sierpnia.

drogi0308drogi0308 3drogi0308 4