Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim – Dział Świadczeń Rodzinnych, informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 01-11-2017r. do 31-10-2018r.) przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 NALEŻY DOŁĄCZYĆ ...