herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:
Rada18 listopada br. w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbyła się XXXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim. 
Podczas Sesji Burmistrz Brześcia Kujawskiego, Tomasz Chymkowski, przedstawił sprawozdanie z wykonania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
 
 
 
 
 
 
W trakcie trwania Sesji radni rozpatrywali i przyjęli następujące projekty uchwał:
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustanowienia herbu, pieczęci, flagi, sztandaru Gminy Brześć Kujawski, Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim oraz Łańcucha Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zasad używania herbu, pieczęci, flagi, sztandaru Gminy Brześć Kujawski, Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim oraz Łańcucha Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim i nadania mu statutu.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie Świetlcy Integracyjno – Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz włączenia jej do struktur Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie Klubu samopomocy oraz włączenia go do struktur Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/234/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brześć Kujawski na lata 2021 – 2030.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Prpjekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2021.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2021 – 2040.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują radnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na rzecz członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.  

Transmisja z obrad sesji dostępna pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/brzesckujawski?

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie zaostrzenia zasad rygoru sanitarnego w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Zaproszenie na spotkania informacyjne w sprawie rozpoczęcia budowy gazociągu Gustorzyn - Leśniewice
  Więcej…  
 • Komunikat ZUS: Zasiłek opiekuńczy - ważne terminy
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do Oddziału Neurologii, Udarowego I Chirurgii Ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do Oddziału Medycyny Paliatywnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do Oddziałów Internistycznych
  Więcej…  
 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.
  Więcej…  
 • ZUS i PFRON zapraszają na szkolenie online
  Więcej…  
 • Nieodpłatna pomoc prawna w ramach projektu Stowarzyszenia Sursum Corda
  Więcej…  
 • Emerycie i rencisto -poinformuj ZUS o zmianie adresu i rachunku bankowego
  Więcej…  
 • Coraz więcej emerytów decyduje się na bezgotówkową wypłatę świadczenia emerytalnego
  Więcej…  
 • Bezpłatna mammografia Brześć Kujawski - 14.12.2021 r.
  Więcej…  
 • Od grudnia pracujący emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia - informacja ZUS
  Więcej…  
 • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” - Kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej…  
 • W poniedziałki ZUS otwarty krócej
  Więcej…  
 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - ogłoszenie o naborze wniosków
  Więcej…  
 • W dniu 27 grudnia 2021 r. oraz 3 stycznia 2022 r. Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim będzie nieczynny
  Więcej…  
 • Nowe zasady składania korekt dokumentów rozliczeniowych - dyżur telefoniczny ZUS
  Więcej…  
 • Zgłaszanie planowanej uprawy maku i konopi włóknistych
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Coraz więcej seniorów korzysta z możliwości e-wizyty ZUS
  Więcej…  
 • Komunikat Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w sprawie zmian ustawy dotyczącej lecznictwa uzdrowiskowego.
  Więcej…  
 • Program "Rodzina 500+" od nowego roku przejmuje ZUS
  Więcej…  
 • Nie każdy emeryt i rencista wyjedzie do sanatorium z ZUS
  Więcej…  
 • Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
  Więcej…  
 • Ułatwienia dla osób starających się o świadczenie Mama 4 plus
  Więcej…  
 • Przedsiębiorco, to powinieneś wiedzieć!
  Więcej…  
 • Zaproszenie do konsultacji społecznych - Roczny program współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.

   

  Więcej…  
 • Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

  Więcej…  

 • Komunikat - Budowa Gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap I: Gustorzyn-Leśniewice
  Więcej…  
 • Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Stypendium szkolne
  Więcej…  
 • 1 lipca ruszył program "Profilaktyka 40 plus", zniesiono limity do specjalistów
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • ARiMR: Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie
  Więcej…  
 • ZAPROSZENIE do udziału w projekcie językowym
  Więcej…  
 • Bon turystyczny
  Więcej…  
 • Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „DOBRY START” 2021/2022
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Więcej…  
 • Akcja informacyjna KOWR - uruchomienie na platformie usług e-rolnik
  Więcej…  
 • Komunikat BOPS - Dyżur pracownika BOPS w POI w Wieńcu
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…