herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

243397461 241796511225273 5164068050169613145 nW środę, 29 wrześni br., w sali BCKiH „Wahadło” odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad oraz Biura Projektów TRAKT sp. z o.o. sp.k., lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy gminy.

Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z proponowanymi wariantami przebiegu obwodnicy wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego, jak również wyrazić w Ankietach opinie na temat preferencji dotyczącej przebiegu drogi.

Wypełnione i podpisane ankiety można wysłać do dnia 13 października br. drogą mailową lub tradycyjną.AnkietaAnkieta

STADIUM PRAC I LATA REALIZACJI PROJEKTU

W chwili obecnej trwa realizacja stadium projektu – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch wariantów proponowanej obwodnicy.

 • • Do II kw. 2023 r. - prace nad Studium Techniczno- Ekonomiczno – Środowiskowym z elementami Koncepcji Programowej wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • • III kw. 2023 r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU – na etapie STEŚ – Etap I;
 • • IV kw. 2024 r. - uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • • IV kw. 2024 r. - zakończenie etapu STEŚ – Etap II.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2025 -2030 r.

Cel opracowania projektowego

Celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) jest:

 • • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej;
 • • uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych;
 • • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego;
 • • umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Spodziewane korzyści wynikające z realizacji planowanej

 • • Usprawnienie ruchu drogowego na kierunku Strzelno – Włocławek (węzeł autostrady A-1);
 • • Usprawnienie funkcjonowania ruchu w miejscowości Brześć Kujawski;
 • • Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu projektowanej drogi;
 • • Poprawa przepustowości drogi, komfortu przejazdu oraz prędkości ruchu;
 • • Poprawa komfortu akustycznego w sąsiedztwie istniejących dróg DK25 ze względu na zmniejszenie na nich natężenia ruchu.
 • • Umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie projektowanej trasy obwodnicy.

Charakterystyka inwestycji

Początek przedmiotowej obwodnicy zlokalizowany jest w ciągu istniejącej drogi krajowej DK62 w km 53+000 po zachodniej stronie miasta Brześć Kujawski. Koniec łączy się z istniejącą DK62 – w miejscowości Pikutkowo na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Brzeskiej Strefy Gospodarczej - wylot w kierunku Włocławka i węzła autostradowego.

Zaprojektowano dwa zasadnicze warianty przebiegu planowanej obwodnicy m. Brześcia Kujawskiego z dodatkową możliwością łączenia obydwu wariantów. Zakłada się przebieg tras po południowej stronie Brześcia Kujawskiego w celu połączenia z drogami wojewódzkimi nr 265 i 270 (ul. Głowackiego). Początkowo obydwa warianty przebiegają przez tereny niezabudowane. W dalszym odcinku wariant 2 omija budynki zlokalizowane w Rzadkiej Woli oraz w Guźlinie. Dodatkowo dla wariantu 1 wykonano dodatkowe połączenie z wariantem 2 w celu ominięcia zabudowań w Guźlinie.

Zakres inwestycji obejmuje ponadto:

 • • budowę odcinka drogi krajowej;
 • • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad planowaną drogą krajową;
 • • budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepusty i inne;
 • • przebudowę istniejących dróg oraz budowę dodatkowych jezdni dla obsługi ruchu lokalnego – działki położone w obszarze inwestycji, które mają zapewniony dostęp do dróg publicznych, po wykonaniu inwestycji będą miały zapewniony dojazd do zaprojektowanych lub istniejących dróg publicznych poprzez dodatkowe jezdnie poprowadzone wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej;
 • • realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko w tym: ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie ochronne;
 • • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także infrastruktury technicznej związanej z drogami.

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych - Roczny program współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.

   

  Więcej…  
 • Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

  Więcej…  

 • Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.
  Więcej…  
 • Zaproszenie na konsultacje społeczne w związku z budową gazociągu Gustorzyn - Gardeja
  Więcej…  
 • Komunikat - Budowa Gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap I: Gustorzyn-Leśniewice
  Więcej…  
 • Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie programu Dobry Start 300+
  Więcej…  
 • Stypendium szkolne
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • 1 lipca ruszył program "Profilaktyka 40 plus", zniesiono limity do specjalistów
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • ARiMR: Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie
  Więcej…  
 • ZAPROSZENIE do udziału w projekcie językowym
  Więcej…  
 • Bon turystyczny
  Więcej…  
 • Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „DOBRY START” 2021/2022
  Więcej…  
 • Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Więcej…  
 • Akcja informacyjna KOWR - uruchomienie na platformie usług e-rolnik
  Więcej…  
 • Komunikat BOPS - Dyżur pracownika BOPS w POI w Wieńcu
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…