Beata Kracińska
tel.: (54) 231 63 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres czynności:
- kompleksowe prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie będących nauczycielami i kierowników samorządowych instytucji kultury;
- prowadzenie indywidualnej dokumentacji pracowniczej obejmującej prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej pracowników;
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, robót publicznych oraz interwencyjnych;
- współpraca z firmą zewnętrzną realizującą usługi BHP;
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczaniem, rozliczaniem i przelewami wynagrodzeń pracowników oraz naliczaniem wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgromadzoną dokumentacją;
- naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie Płatnik oraz przesyłanie elektronicznie do ZUS;
- naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych;
- rozliczanie umów cywilnoprawnych;
- prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.