Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego