herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

SESJA RMW dniu 28 stycznia (czwartek) 2021 roku o godzinie 14:30 w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbędzie się XXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej Nr 26/2020/VIII z dnia 17 grudnia
2020 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju na 2021 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego na 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej na 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany nazwy Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim i nadania jednostce nowego statutu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozostawienia anonimowej skargi bez rozpoznania.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Brześć Kujawski na lata 2021-2025.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/97/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2021.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2021 – 2036.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Projekty uchwał - (załacznik zip)

Marzec 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

szczepimy

Komunikaty

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Otwieramy obiekty sportowe!
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Możliwość wykonywania testów na COVID-19 w Radziejowie
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny

  spis21

  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu ochrony zasobów wodnych
  Więcej…  
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Więcej…  
 • Komunikat - Usuwanie śniegu/lodu z obiektów budowlanych
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
  Więcej…  
 • Zmiana porządku organizacyjnego w biurze podawczym Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Procedura załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Informacja Przewodniczącego RM w Brześciu Kujawskim dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…