osp100W dniu 3 czerwca br. w Sali Kolumnowej w budynku Sejmu RP odbyły się główne uroczystości związane z setną rocznicą powstania Związku Floriańskiego. Towarzystwo Św. Floriana, przemianowane następnie na Związek Floriański powołał do istnienia pierwszy ogólnokrajowy zjazd delegatów straży pożarnych, który odbył się w 1916 roku Warszawie. Zakładało go ponad 700 jednostek. W 1921 roku przekształcił się w Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Zaproszenie na obchody Jubileuszu otrzymały jednostki, które w 1916 r. były współzałożycielami organizacji, a także m.in. Prezes Zarządu Głównego ZOSP Waldemar Pawlak, gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz – były Komendant Główny PSP, historycy zajmujący się tematyką działalności straży pożarnych oraz posłowie zasiadający w Parlamentarnym Zespole Strażaków. Spotkanie stało się okazją do wręczenia podziękowań za wierność tradycji oraz służbę ludziom i Ojczyźnie zgodnie z zawołaniem „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. W uroczystości uczestniczyły dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brześć Kujawski: OSP Brześć Kujawski oraz OSP Guźlin.