W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim przypominamy, że bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest jedynie w Urzędzie Stanu Cywilnego, w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty w odpowiednim Wydziale/Referacie.

Wszystkie dokumenty potrzebne do załatwienia spraw urzędowych znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim w zakładce „Procedury załatwiania spraw”

Procedury załatwiania spraw (link)