z25677631QKujawsko pomorski wycinek rzadowego programuBudowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego to jedna z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez samorząd brzeski i mieszkańców inwestycji. Po wieloletnich staraniach, w lutym br. rząd ogłosił, że obwodnica Brześcia Kujawskiego została ujęta w „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”. 22 października br. Minister Infrastruktury podjął decyzję o uruchomieniu procesu inwestycyjnego budowy brzeskiej obwodnicy.

Samorząd Brześcia Kujawskiego od lat nie ustawał w działaniach, zmierzających do budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego. Wraz ze wzrostem ilości inwestycji w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, zwiększeniu systematycznie ulega ruch tranzytowy na brzeskich ulicach, który stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Obwodnica Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62, wyprowadzając ruch z miejscowości, zapewni dobre skomunikowanie z autostradą A1 oraz pomoże rozwiązać dojazd do terenów inwestycyjnych.
Budowa obwodnicy na przestrzeni lat stała się priorytetem dla władz samorządowych Brześcia Kujawskiego, co w efekcie przedłożyło się na ujęcie inwestycji w rządowym programie budowy 100 obwodnic. Głównymi założeniami opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.
„Bardzo się cieszę z informacji o uruchomieniu procesu inwestycyjnego obwodnicy, to dla wszystkich mieszkańców ważna decyzja, która przybliża Nas do zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i ograniczenia postępujących obecnie zniszczeń budynków, zabytków, chodników i ulic. To również wielka szansa na dalszy rozwój gospodarczy gminy Brześć Kujawski i powiatu włocławskiego. Deklaruje ze strony samorządu brzeskiego aktywne uczestnictwo w procesie projektowania obwodnicy oraz pomoc administracyjną i merytoryczną w zakresie realizacji zadania. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie tej inwestycji oraz za podjęte decyzje przybliżające Nas do realizacji tak długo oczekiwanego i niezmiernego ważnego celu, jakim jest budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego” – komentuje Tomasz Chymkowski Burmistrz Brześcia Kujawskiego.

22 października br. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Anna Gembicka, poinformowała o uruchomieniu przez Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, procesu inwestycyjnego obwodnicy Brześcia Kujawskiego. W pierwszej kolejności środki zostaną uruchomione na wykonanie dokumentacji technicznej.