Karczemnego III przetargIlość realizowanych inwestycji sprawia, że gmina Brześć Kujawski staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Tym samym samorząd brzeski systematycznie przygotowuje do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. W ofercie ponownie pojawiły się 2 działki, zlokalizowane przy ul. Włodzimierza Karczemnego w Brześciu Kujawskim.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłosił kolejny przetarg nieograniczony w związku ze sprzedażą 2 nieruchomości niezabudowanych położonych w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. Włodzimierza Karczemnego. Działki zlokalizowane są w sąsiedztwie szkoły podstawowej oraz stadionu miejskiego. Powierzchnia gruntów wynosi odpowiednio 0,0948 ha oraz 0,1151 ha. Dla przedmiotowego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje możliwość zabudowy nieruchomości na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Więcej informacji