rowerSamorząd brzeski konsekwentnie wspiera rozwój infrastruktury niezbędnej dla amatorów wycieczek rowerowych. Zakończyły się bowiem prace związane z projektem „Budowy ścieżki rowerowej od ul. Szkolnej do ul. Mickiewicza w Brześciu Kujawskim”.

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaprojektowana trasa połączyła ul. Szkolną i ul. Mickiewicza w Brześciu Kujawskim.

Mamy nadzieję, że budowa blisko kilometrowego odcinka poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni większą liczbę osób do korzystania z roweru jako środka transportu.