wieniecZ myślą o seniorach samorząd brzeski przystępuje do kolejnej inwestycji. Już w najbliższym czasie w obecnym budynku wienieckiej biblioteki powstanie Klub Seniora.

W ramach zadania: Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki w Wieńcu na potrzeby prowadzenia „Klubu Seniora+” wyłoniono wykonawcę inwestycji. Zakres prac obejmuje m.in. prace rozbiórkowe, wykonanie nowych ścian działowych, dostawę i montaż stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej oraz dostawę i wyposażenie klubu, a także zagospodarowanie terenu.

Termin wykonania prac przewiduje się na koniec listopada br. Wykonawcą inwestycji jest AMP Spółka z o. o. z Włocławka.