dz strazaka wojDnia 21 maja br. odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. W święcie udział wzięli przedstawiciele straży pożarnej z województwa, a także zaproszeni goście wśród których byli m.in.: poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, senator RP Jan Rulewski, przedstawiciele komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicemarszałek regionu Dariusz Kurzawa. W uroczystości nie mogło zabraknąć  członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz prezesów Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a także komendantów miejskich i powiatowych PSP z terenu województwa.

Naszą gminę reprezentowali: burmistrz Wojciech Zawidzki oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Brześcia Kujawskiego. Tego dnia wręczono:
Krzyże Zasługi, "Medale Za Długoletnią Służbę", odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Medale Honorowe im. Józefa Tuliszkowskiego, Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza i Złoty Znak Związku. Jednym z elementów uroczystości było przekazanie 12 aut ratowniczo-gaśniczych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa.