folklorOd wielu lat Brzeskie Centrum Kultury przymierzało się do zorganizowania w Brześciu Kujawskim festiwalu zespołów folklorystycznych. W końcu udało się i 03.05 stał się nie tylko świętem uchwalenia Konstytucji , ale i świętem folkloru. Festiwalowi zostało nadane imię Tadeusza Zielińskiego - wspaniałego człowieka, wieloletniego pracownika placówki, folklorysty i utalentowanego muzyka, którego od 7 lat nie ma już z nami. To on grał autentyczne kujawiaki i uczył pokolenia obrzędowości i gwary kujawskiej.
W festiwalu udział wzięło 14 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych: zespoły dziecięce do 14 roku życia i zespoły powyżej 14 roku życia. Przegląd rozpoczął występ zespołu „Spod Strzechy”, który przez wiele lat prowadzony był przez Tadeusza Zielińskiego.

Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie:
- pani Jadwiga Kurant- choreograf, znawca folkloru, założyciel wielu zespołów folklorystycznych, wielokrotny juror na przeglądach folklorystycznych, autorka wielu książek o Kujawach
- pani Jagoda Sobolewska - muzyk - córka patrona festiwalu
- pani Krystyna Mielczarska- znawca folkloru, wielokrotny juror w przeglądach folklorystycznych, wieloletni kierownik zespołu Kujawy.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii dziecięce zespoły folklorystyczne:
I – ZPiT „Kujawy” – grupa Malwy z Włocławka
II – ZPiT „Swojacy” z Baruchowa
   -  ZPiT „Kujawy” – grupa Stokrotki z Włocławka
III – ZPiT „Kujawy” grupa Skrzaty z Włocławka
     - ZPiT „Ziemia Kujawska” z Chocenia
W kategorii zespoły powyżej 14 roku życia
I – Zespół Śpiewaczy „Złotniczanki” ze Złotnik Kujawskich
II – nie przyznano
III – Zespół Kujawy Bachorne Nowe – Osięciny
    - Zespół Folklorystyczny „Smólnik”
    - Kapela Spod Kowala
W trakcie obrad jury , zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć występ zespołu „Dzieci Kujaw” oraz posłuchać gawędziarza Antoniego Łukaszewicza.
Mamy nadzieję, że festiwal zajmować będzie stałe miejsce w kalendarzu imprez cyklicznych organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury i każdego roku będziemy podziwiać występy zespołów folklorystycznych.