3majaSuwerenność, niepodległość, wolność wewnętrzna narodu – to wartości stanowiące fundament dzieła Sejmu Czteroletniego i zarazem kanony dzisiejszych państw demokratycznych. W tym roku minęło 225 lat od czasu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa z 1791 r. była początkiem gruntownych zmian ustrojowych w ówczesnej Polsce, stała się dla następnych pokoleń symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych.
Tegoroczne brzeskie obchody Święta Konstytucji rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w Kościele Parafialnym pw. św Stanisława BM. 

W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele samorządu brzeskiego, starostwa powiatowego,  delegacje ze szkół i przedszkola, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, przedstawiciele Komisariatu Policji  oraz  mieszkańcy. W trakcie tej części symboliczne kwiaty złożono przed tablicą znamienitego patrioty Tadeusza Kościuszki.
Druga część uroczystości odbyła się na Skwerze Miejskim, gdzie po wysłuchaniu hymnu państwowego głos zabrał Burmistrz Wojciech Zawidzki. W  wystąpieniu podkreślił rolę pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji , nawiązał do czasów współczesnych i aktualnej sytuacji geopolitycznej. W tym dniu licznie przybyłe delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem księcia brzesko – kujawskiego, króla Polski – Władysława Łokietka.
Obchody święta uchwalenia Konstytucji oraz zbliżający się dzień św. Floriana – patrona strażaków stały się okazją do oficjalnego poświęcenia oraz przekazania nowego samochodu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.  Z tej okazji głos zabrali i życzenia złożyli przedstawiciele starostwa - wicestarosta włocławski – Stanisław Budzyński oraz Mariusz Bladoszewski.
W godzinach popołudniowych skwer miejski stał się sceną dla występów  zespołów uczestniczących w I Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego.