herb bk2

inwest19

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

W dniu 2 lipca (czwartek) 2020 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbędzie się XXI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miejskiej Nr 20/2020/VIII z dnia 28 maja 2020 r.
2. Sprawozdanie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z wykonywania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawski zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2020.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 – 2036.
5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Brześć Kujawski za 2019 rok.
6. Debata nad raportem o stanie gminy Brześć Kujawski za 2019 rok.
a) Głosy radnych;
b) Głosy mieszkańców:
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brześć Kujawski za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brześcia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:
a) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2019 rok.
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego;
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o:
- przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2019 rok;
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego;
d) dyskusja;
e) przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brześcia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim Projektu socjalnego „Opaski życia dla Seniorów – pilotaż”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).
13. Interpelacje.
14. Zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad XXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim

Projekty uchwał - (zip)

Sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Komunikaty

 • Szkolenie Ratownika Wodnego
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor ds. księgowości
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”
  Więcej…  
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Powszechny Spis Rolny 1.09.2020-30.11.2020
  Więcej…  
 • Duże zainteresowanie bonem turystycznym
  Więcej…  
 • Ogłoszenie konkursu 1/2020/EFS/PG - Kluby Młodzieżowe
  Więcej…  
 • Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Rekrutacja do OHP
  Więcej…  
 • Informacje nt. bonu turystycznego , Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Stypendia dla najlepszych uczniów
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Ogłoszenie konkursu 3/2020 - Kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Informacja Przewodniczącego RM w Brześciu Kujawskim dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Więcej…  
 • Rekrutacja w PUZ we Włocławku
  Więcej…  
 • Rozpoczęcie prac nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Więcej…  
 • Maturzysto - powinieneś to przeczytać !!
  Więcej…  
 • Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cel ogólny 2
  Więcej…  
 • Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się!
  Więcej…  
 • Dzieci marzą o domu - zostań rodziną zastępczą
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – realizowane cele
  Więcej…  
 • Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!
  Więcej…  
 • Sterylizacja/kastracja, czipowanie psów i kotów domowych na wniosek właścicieli zwierząt - kontynuacja akcji
  Więcej…  
 • Aktywność zawodowa na 5+
  Więcej…  
 • Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 - zgłaszanie potrzeb
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Tarcza antykryzysowa - komunikat ZUS
  Więcej…  
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r.
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Koronawirus - kampania edukacyjna
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Mój prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Więcej…  
 • Instalacje fotowoltaniczne - "Mój prąd"
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

   

  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…