W dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Sporządzenie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2019.
3. Sporządzenie wniosku o udzieleniu (bądź nieudzieleniu) absolutorium dla Burmistrza
4. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.