zospW dniu 17 kwietnia br Brześciu Kujawskim odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP . W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele brzeskich władz samorządowych, przedstawiciele wojewódzkich oraz powiatowych władz ochotniczej oraz państwowej straży pożarnej, delegaci jednostek OSP z terenu gminy, a także osoby w szczególny sposób związane z ochroną przeciwpożarową z terenu gminy.

Jednym z nadrzędnych celów zjazdu było podsumowanie 5 lat działalności Zarządu, ponadto podjęto uchwałę programową na lata 2016 – 2021.

Podczas obrad wybrano nowe władze: 20 osobowy Zarząd i Prezydium: prezesem został ponownie wybrany Janusz Pawlak, vice-prezesem Włodzimierz Tuziński oraz Roman Jarecki, sekretarzem wybrano Marcina Janusza, skarbnikiem został Czesław Rogalewski. Funkcję Komendanta Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP ponownie powierzono Lechowi Kalinowskiemu, natomiast Franciszek Adamski mianowany został członkiem prezydium. Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP tworzą: Marzena Tarnowska, Wiesław Modrzejewski oraz Eugeniusz Kamiński.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia statuetek dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy . Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP wpisem do księgi zasłużonych wyróżnieni zostali:

Ryszard Czerwiński – długoletni prezes OSP Machnacz, Andrzej Janusz – długoletni prezes zarządu OSP Dobra Wola, Eugeniusz Wituski – długoletni naczelnik OSP Kąkowa Wola, Henryk Marczewski – były komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim oraz Lech Kalinowski – długoletni prezes zarządu OSP Dubielewo i komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP.

zjazd osp 001zjazd osp 002zjazd osp 003zjazd osp 004zjazd osp 005zjazd osp 006zjazd osp 007zjazd osp 008