UCHWAŁA Nr XVII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Brześć Kujawski w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2021 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego