OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r.

dot. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” (odcinek 1 od WRG Gustorzyn do ZZU Przydatki o długości ok. 23 km).