Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzeń lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, a zlokalizowanych na terenie powiatu włocławskiego