GazociągW dniu 23 stycznia br., w sali Brzeskiego Centrum Kultury, odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów. Organizatorem spotkania był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Gazociąg Gustorzyn - Wronów

Etap I Gustorzyn – Leśniewice
Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Leśniewice, który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Projektowana inwestycja wpłynie również na rozwój lokalnej infrastruktury.
Podstawowe parametry inwestycji:
- gazociąg wysokiego ciśnienia
- średnica: 1000mm
- ciśnienie robocze: 8,4 MPa
- długość ok. 54 kilometry
- Etap: projektowanie
- Projektant: OTS-IP Sp. z o.o.
- Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 2023 rok

Gazociąg Gustorzyn - Leśniewice zlokalizowany będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Planowana trasa będzie przebiegać przez teren 6 gmin.

Korzyści:
- Zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania paliwem gazowym przyłączonych do sieci operatorów dystrybucyjnych i odbiorców indywidualnych, uwzględniając przy tym rosnące zapotrzebowanie m.in. na cele komunalno-bytowe mieszkańców;
- Rozwój lokalnej infrastruktury, bezpieczne dostawy gazu do odbiorców oraz możliwość podłączenia do systemu przesyłowego nowych odbiorców gazu;
- Odciążenie istniejących gazociągów zasilających rejon Warszawy, Łodzi i Radomia, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pracy oraz uzyskanie możliwości zasilania dodatkowego;
- Elastyczna praca systemu przesyłowego w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu lub w sytuacji całkowitego braku dostaw z kierunku wschodniego.