drogaBrzeski samorząd przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnych inwestycji na drogach gminnych. Kontynuacja już rozpoczętych działań i nowe inwestycje drogowe to plan do realizacji wyznaczony przez gminę na najbliższych kilka miesięcy.

W założeniach na rok 2020 są kompleksowe budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych, a także remonty nawierzchni. Prace podzielone zostały na kilka etapów. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzadka Wola i Sokołowo Wieś, budowa ciągu komunikacyjnego ul. Zaułek – ul. Nowa w Brześciu Kujawskim o dł. ok 200 m, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych – Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu „Cukrownia” w Brześciu Kujawskim – kontynuacja, budowa dróg na osiedlu Falborek, przebudowa ul. Widok w Brześciu Kujawskim – to odcinki dla których wszczęcie postępowania o udzieleniu zamówienia zaplanowano na I kwartał tego roku.