DSC 2330700 lat temu, dokładnie 20 stycznia 1320 roku po raz pierwszy w Katedrze na Wawelu odbyła się koronacja królewska – arcybiskup gnieźnieński Janisław koronował Władysława I Łokietka na króla Polski. Jednocześnie odbyła się koronacja jego żony Jadwigi Kaliskiej. To niezwykle ważne wydarzenie w historii, bowiem oficjalnie zamykało okres rozbicia dzielnicowego. Odtąd Kraków otrzymał status stolicy Polski i stał się oficjalnie miejscem koronacyjnym.

"W niedzielę tedy w dzień św. Fabiana i Sebastiana przybyli do Krakowa przedstawiciele wszystkich warstw i stanów, prałaci i baronowie Polski i książę Władysław Łokietek w katedrze krakowskiej namaszczony został przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława w asystencji biskupów: Jana Muskaty krakowskiego, Domarata poznańskiego i opatów tynieckiego, mogilskiego, jędrzejowskiego i brzeskiego i w obecności tłumu dostojników i rycerstwa niezliczonego, na króla, żona zaś jego księżna Jadwiga, córka Bolesława księcia poznańskiego, na królową Polski, oraz ukoronowani oboje koronami królewskimi." - tak ten dzień opisuje w swej „Kronice” Jan Długosz

20 stycznia br. w ramach obchodów 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka na króla Polski w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim odbyła się uroczysta Msza Święta. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele samorządu brzeskiego, delegacje ze szkół i przedszkola oraz mieszkańcy. Druga część uroczystości odbyła się na Skwerze Miejskim, gdzie głos zabrał burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski. W tym dniu przybyłe delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem księcia brzesko – kujawskiego, króla Polski Władysława Łokietka.