herb bk2

inwest19

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

 Urząd Marszałkowski informuje, iż od 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw – elektroniczny rejestr-BDO o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. przedmiotowy rejestr zostanie rozszerzony o dalsze moduły, które – wyłącznie w formie elektronicznej – umożliwią prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów. Rejestr-BDO jest publicznie dostępny na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl
Podstawowe akty prawne regulujące ten obowiązek:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2528 z późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U. z 2014 r., poz. 1923/,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1431/,
- Ustawy wymienione w art. 50 ust. 1 Ustawy o odpadach.
Obowiązkiem wpisu do rejestru-BDO objęte są podmioty, które:
- wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
- wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- produkują, importują i wewnątrz wspólnotowo nabywają opakowania,
- gospodarują odpadami.

Rejestracji do Rejestru-BDO zobowiązani są przedsiębiorcy, mający miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy w województwie kujawsko-pomorskim, dokonują składając w terminie do 31 grudnia 2019 r. formularz rejestrowy waz z właściwymi załącznikami i stosownymi oświadczeniami.

Więcej informacji pod linkiem https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wpis-do-rejestru-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami-2/

Luty 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Komunikaty

 • Koncert charytatywny - 22.02.2020r.
  Więcej…  
 • Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Nr 1 "Kraina Bajek"
  Więcej…  
 • INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCA ŻŁOBKA - Wieniecka Kraina Malucha
  Więcej…  
 • Nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na panele fotowoltaiczne
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Inkubator Dostępności
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Mój prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Więcej…  
 • "Przyszłość dla młodych 2!"
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu - ptasia grypa

  Więcej…  

 • Instalacje fotowoltaniczne - "Mój prąd"
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • Konkurs - Wybieram Wybory
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/EFS/PG
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019/EFS/PG
  Więcej…  
 • UWAGA Rejestr – BDO
  Więcej…  
 • GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020
  Więcej…  
 • Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

   

  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Jak leganie zatrudnić pracownika w rolnictwie?
  Więcej…  
 • Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.
  Więcej…  
 • Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/20 Koła Łowieckiego Cyranka

  Więcej…  

 • Uprawy Objęte Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Gminie Brześć Kujawski (Rok 2019)

   

  Więcej…  
 • Przedsiębiorco - zainwestuj w rozwój swojej firmy!
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Projekt "GraudatON"
  Więcej…  
 • Informacja
  Więcej…  
 • Informacja
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
  Więcej…  
 • Tradycyjnie do przodu
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…